Công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng, một năm nhìn lại 

(QT) - Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành 38 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN), trong đó có 4 chỉ thị, 1 quyết định, 7 kế hoạch, 10 công văn và 16 báo cáo để thực hiện nhiều chủ trương quan trọng như: Về lĩnh vực nội chính: Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 21/12/2017 về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018; Chỉ thị số 16- CT/TU, ngày 5/3/2018 về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 6/4/2018 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn”; Kế hoạch số 94-KH/ TU ngày 26/7/2018, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch 97- KH/TU, ngày 6/8/2018 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 13/11/2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ TW, ngày 25/1/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Công văn số 879- CV/TU, ngày 21/3/2018 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 5/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đấu tranh với hoạt động kêu gọi tập trung đông người để phản đối việc Quốc hội thông qua một số dự luật quan trọng; Công văn đồng ý chủ trương việc Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp với BTV các địa phương, đơn vị để tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị....

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Ảnh: TL

 

Về lĩnh vực PCTN: Quyết định 973-QĐ/TU, ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính và PCTN; Công văn 904- CV/TU ngày 10/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; Công văn số 977-CV/TU ngày 29/5/2018 về việc rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 73- KH/TU ngày 24/1/2018, của BTV Tỉnh ủy về thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra BCĐ TƯ về PCTN tại Quảng Trị; Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 5/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Công văn số 208-CV/ BCĐTW, ngày 15/11/2018 về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 5/10/2018 kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập; 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị ...

 

Tham mưu Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh báo cáo tổng kết công tác CCTP năm 2017 và Chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2018; tham mưu nội dung và thông báo kết luận phiên họp lần thứ 6,7 BCĐ CCTP tỉnh; tham gia 2 đoàn giám sát đối với BTV cấp huyện về thực hiện chương trình CCTP. Tham mưu tổ chức 4 hội nghị giao ban công tác nội chính và giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng quý; 9 cuộc họp bàn giải quyết án; tham gia ý kiến về nhân sự 11 trường hợp. Tham mưu đề xuất hướng xử lý, giải quyết 3 vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, đến nay các vụ án, vụ việc đã giải quyết xong; theo dõi, đôn đốc 5 vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy giao. Tham mưu xử lý 22 đơn thư do Thường trực Tỉnh uỷ chuyển đến và 26 đơn thư tiếp nhận trực tiếp, trong đó đã tham mưu giải quyết nhiều đơn thư phức tạp kéo dài.

 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Nội chính đã tham gia 4 đoàn kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy. Phối hợp tham gia 4 đoàn kiểm tra với các đơn vị liên quan; thực hiện 3 cuộc giám sát về lĩnh vực nội chính và 7 cuộc kiểm tra, giám sát về lĩnh vực PCTN; tiến hành 2 đợt làm việc nắm tình hình công tác PCTN và việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016, của BTV Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị; tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 5/10/2018; tiến hành triển khai đợt rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017-2018.

 

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 được giữ vững; công tác nắm tình hình được tăng cường. Trong năm, một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã xảy ra tình trạng biểu tình, bạo loạn phản đối việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Đặc khu kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng... nhưng Quảng Trị vẫn giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra điểm nóng. Bên cạnh đó, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn cơ bản ổn định; tội phạm giết người không xảy ra; các cấp, các ngành đã tích cực rà soát, nỗ lực trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng lên; công tác thi hành án cơ bản theo quy định của pháp luật, các vụ việc khó thi hành án dần được tháo gỡ. Công tác PCTN đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN ngày càng cao.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, năm 2019 Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là: Tiếp tục tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, trong đó các văn bản quan trọng như: Chỉ thị quốc phòng, an ninh năm 2019; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 30/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng”; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 6/4/2018 của BTV Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 

Tham mưu chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc, các lễ hội, sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; mở đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có sự liên kết “băng nhóm”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, tệ nạn cờ bạc; chủ động nắm tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; ngăn chặn âm mưu, vô hiệu hóa hoạt động liên kết chống phá của các đối tượng phản động, chống đối chính trị; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án tham nhũng, kinh tế; các chuyên án về trộm cắp tài sản, cướp tài sản, án ma túy. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Toà án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Rà soát các vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm hoặc có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để đề xuất đưa vào diện Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo năm 2019.

 

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2018; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong đó thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ. Coi trọng và làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của mình, từ đó ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an và tham gia phòng, chống tội phạm. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng nội dung, lộ trình đề ra trong chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong công tác tổ chức - cán bộ, nhất là về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các chức danh được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đúng quy định. Xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan công tác PCTN thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực PCTN, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; quản lý các công trình, dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công, ngân hàng, tín dụng. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy về công tác PCTN. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là ở các địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt” theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 208-CV/BCĐTW ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng và thực hiện có hiệu của công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước hằng năm.

 

Phan Công Bình, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

216 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 156
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 159
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7809386