Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng làm việc tại huyện Hướng Hóa 

(QT) – Hôm nay 14.11.2018, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng cùng đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc tại huyện Hướng Hóa.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc     

 

Trước lúc làm việc với BTV Huyện ủy Hướng Hóa, đoàn công tác đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất công nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Thành, làm việc với BTV Đảng ủy xã Tân Thành về một số nhiệm vụ phát triển KT-XH, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trên lĩnh vực kinh tế, xã Tân Thành đã chú trọng phát triển một số loại cây trồng có hiệu quả như chuối, sắn, nghệ. Tập trung mở rộng các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, đồng thời triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả. Vì vậy, các chỉ tiêu về kinh tế luôn vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa xã hội không ngừng phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng luôn được cấp ủy quan tâm; đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu trong nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng được tăng cường; công tác dân vận kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua điều tra thăm dò tỉ lệ hài lòng của người dân về các chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản và an sinh xã hội đạt trên 95%.

 

Làm việc với BTV Huyện ủy Hướng Hóa, đoàn đã nghe BTV Huyện ủy báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, củng cố bộ máy chính quyền cơ sở. Năm 2018, thực hiện đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, BTV Huyện ủy Hướng Hóa đã xây dựng và quyết liệt thực hiện 10 nội dung cam kết trách nhiệm của tập thể và 8 nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu cấp ủy cùng với 6 nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy giao, đến nay có 6 chỉ tiêu cam kết đã đạt, 2 chỉ tiêu chưa đạt. Chỉ đạo tập thể cấp ủy các tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người đứng đầu đăng ký cam kết trách nhiệm với BTV Huyện ủy. Bên cạnh đó, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018. Nhờ đó, tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đạt được những kết quả khả quan. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.083 tấn, diện tích các cây trồng chủ lực như cà phê, sắn, chuối tăng so với năm 2017. Tập trung chỉ đạo rà soát quỹ đất trên địa bàn, xây dựng kế hoạch đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đôn đốc việc hoàn thành các công trình xây dựng năm 2018; hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm. Đến nay trên toàn huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt huyện nhà ngày càng khởi sắc; tình hình QP-AN trên địa bàn được đảm bảo.

 

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm cơ sở sản xuất gạch tuynel  ở xã Tân Thành

 

Đối với công tác xây dựng Đảng, BTV Huyện ủy Hướng Hóa chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng; triển khai chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và địa bàn có ít đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đã được BTV lựa chọn các nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật đúng thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, khách quan. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện “Năm dân vận chính quyền-năm 2018” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trên toàn huyện.

 

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy đối với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương còn một số hạn chế. Công tác rà soát quỹ đất còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, giao đất thực hiện một số dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn chưa chặt chẽ, tình trạng xâm lấn đất rừng, phát nương làm rẫy của người dân vẫn còn xảy ra. Công tác quy hoạch, xây dựng đô thị vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Thu ngân sách địa phương và thu nhập người dân còn thấp. Tình trạng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội gia tăng, diễn biến phức tạp nhất là tệ nạn ma túy. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở còn hạn chế; công tác tham mưu của một số phòng, ban chuyên môn có lĩnh vực còn lúng túng…   

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những nỗ lực của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ KT-XH của địa phương. Đặc biệt là xác định được bộ cây trồng chủ lực để đầu tư phát triển. Chủ động rà soát để giải quyết bài toán về đất đai để giao cho đồng bào sản xuất. Cùng với tỉnh để phát triển năng lượng sạch, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh. Trong bối cảnh đầu tư công bị cắt giảm nhưng huyện vẫn huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng giao thông, trường học, trạm y tế. Điểm sáng về văn hóa, xã hội, an sinh xã hội là công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách, huy động nguồn từ xã hội hóa để đầu tư an sinh xã hội. Đối với công tác xây dựng Đảng, huyện đã có sự đổi mới, triển khai bài bản về tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương trên tinh thần cầu thị, giữ vững sự ổn định trong nội bộ lãnh đạo. Những khuyết điểm đã được chỉ rõ, nội bộ thiếu đoàn kết, năng lực cán bộ yếu kém, tham mưu chưa đủ tầm. Chưa nắm hết các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương nên khi thực hiện còn lúng túng dẫn đến sai phạm. Đây chính là bài học sâu sắc mà tập thể BTV Huyện ủy cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

 

Do đó trong thời gian tới huyện Hướng Hóa cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đó là xác định lại vị thế, tính toán nguồn lực về đất đai, tài nguyên. Chấn chỉnh, nắm sát thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên. Đề xuất với tỉnh các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc về một số dự án đã đầu tư để công khai với dân, xóa bỏ những kỳ thị, nghi ngờ trong dân. Lĩnh vực đất đai là nhạy cảm nên cần phải minh bạch, tổ chức đấu thầu công khai. Rà soát quỹ đất phải đảm bảo đủ quỹ đất cho đồng bào dân tộc. Nhiệm vụ này phải triển khai nhanh chóng, để người dân có đất sản xuất nhưng cũng phải có các điều kiện chế tài để dân không sang nhượng, chuyển đổi đất. Rà soát lại các thôn bản đi xây dựng kinh tế đang “chân đồng, chân đồi” để chấn chỉnh. Hướng mạnh vào sản xuất chuyên canh theo thế mạnh và định hướng thị trường, đặc biệt là chú trọng tái canh cây cà phê. Xây dựng thử nghiệm mô hình lúa rẫy, nếp rẫy sạch. Phối hợp chặt chẽ với BQL Khu kinh tế tỉnh để triển khai được một số dự án công nghiệp; liên kết và cho thuê đất các dự án phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn. Ưu tiên lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng chứ không chọn doanh nghiệp đầu tư bằng mọi giá. Tập trung xây dựng nông thôn mới; chú trọng phòng chống tệ nạn ma túy.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch để kiểm điểm, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm mà UBKT Trung ương kết luận; gắn với đó là khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, đề xuất với tỉnh về thi tuyển cán bộ, ưu tiên thu hút người tài. Kịp thời đề xuất tỉnh bố trí một số vị trí huyện đang thiếu hụt cán bộ. Nhanh chóng tham mưu đề xuất tỉnh kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt cấp huyện. Công tác cán bộ làm công khai, không khép kín hẹp hòi và cục bộ địa phương. Sau khi được bổ sung đội ngũ cán bộ phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng sửa chữa hoàn chỉnh lại quy chế trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ để hoàn chỉnh lại hệ thống chính trị. Đồng thời rà soát lại đội ngũ cán bộ dự nguồn để xây dựng được đội ngũ cán bộ huyện trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu phát triển của huyện.

 

H.N.K

1183 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 111
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 111
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7210734