Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng: Huyện Hải Lăng cần phải xác định tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế trong tổng thể Khu kinh tế Đông Nam 

(QTO) - Chiều nay 15/6/2020, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc giữa Tổ theo dõi và chỉ đạo đại hội đảng bộ huyện Hải Lăng với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hải Lăng để nghe báo cáo kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Đức Việt dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá Huyện ủy Hải Lăng đã làm tốt công tác hoạch định kế hoạch 5 năm, tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện cơ bản đã hoàn thành tốt.

 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu BTV Huyện ủy Hải Lăng tổng hợp thành một báo cáo về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện để Tỉnh ủy cho ý kiến. Trong quan điểm phát triển kinh tế huyện trong 5 năm tới cần phải xác định được tầm nhìn, định hướng nằm trong tổng thể Khu kinh tế Đông Nam để làm rõ hơn tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Mục xây dựng Đảng trong văn kiện, bên cạnh tổng kết các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng cần sáng tạo, xây dựng thêm những cái mới, cái riêng, tập trung đến công tác cán bộ. Đối với nhân sự nhiệm kỳ mới, cần làm đúng các quy định hiện hành của Trung ương để lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tầm và có tài để đảm đương nhiệm vụ  trong 5 năm tới.

 

Theo báo cáo của Huyện ủy Hải Lăng, Đảng bộ huyện hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó có 15 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn, 6 đảng bộ khối cơ quan, trường học và 26 chi bộ cơ sở. Có 2 đảng bộ bộ phận; 146 chi bộ trực thuộc 22 đảng ủy cơ sở và 13 chi bộ trực thuộc 2 đảng ủy bộ phận; toàn huyện có tổng số 3.892 đảng viên.

 

Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm (Đảng bộ xã Hải Dương và Chi bộ Phòng Nội vụ huyện), BTV Huyện ủy Hải Lăng đã tổ chức các hội nghị để rút kinh nghiệm. Qua đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ.

Đến ngày 14/6/2020, có 48/48 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 47/48 chi, đảng bộ hoàn thành 4 nội dung của đại hội; riêng Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện hoàn thành 3/4 nội dung đại hội, chưa hoàn thành nội dung bầu cử chi ủy nhiệm kỳ mới do cán bộ lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị nên chờ kiện toàn nhân sự.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy Hải Lăng đã thành lập các tiểu ban đại hội, củng cố, kiện toàn thành viên các tiểu ban khi có biến động, chỉ đạo các tiểu ban kịp thời xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tổ chức nhiều phiên họp để bàn và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo quy trình theo quy định, bám sát thực tiễn.

Báo cáo của Huyện ủy Hải Lăng cũng nêu rõ, số lượng BCH Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là 39 người; số lượng nhân sự giới thiệu để bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XVI trình đại hội là 43 người.  Nhân sự BTV Huyện ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, trình cấp ủy khóa mới quyết định là 11 người; số lượng nhân sự giới thiệu để bầu BTV Huyện ủy khóa XVI trình cấp ủy khóa mới là 13 người.

 

Trần Tuyền

144 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 171
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 171
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17819574