Bế mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII: Thông qua 18 nghị quyết quan trọng 

(QTO) - Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày thứ 2, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; giải trình của cơ quan chuyên môn và tiến hành bế mạc kỳ họp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Tại phiên họp buổi chiều, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Công Định thông tin thêm về hạ cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh nói chung và TP. Đông Hà nói riêng. Trong đó, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho Đông Hà hiện nay chủ yếu được lấy từ sông Vĩnh Phước và cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt ổn định cho Đông Hà trong thời gian tới, các cơ quan chức năng đã có phương án bổ sung thêm 2 nguồn cung cấp. Để thực hiện được công việc này cần huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp bởi mức đầu tư lớn. Đối với dự án Khu đô thị, thương mại và dịch vụ Nam Đông Hà, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, dự án này là cần thiết để phát triển không gian, kiến trúc và hạ tầng đô thị, đồng thời với thương hiệu, uy tín của mình, chủ đầu tư dự án sẽ “hút” thêm nhiều nhà đầu tư khác đến với TP. Đông Hà. 

 

Đại biểu Nguyễn Đức Chính (huyện Hải Lăng), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề về quy hoạch cấp nước cho TP. Đông Hà và cho rằng, các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ để tham mưu UBND tỉnh kế hoạch huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng cho việc này gắn với xây dựng quy hoạch chung cung cấp nước sạch cho toàn tỉnh.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm rõ thêm một số thông tin liên quan đến việc đầu tư dự án Khu đô thị, thương mại và dịch vụ Nam Đông Hà và Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Mạnh Linh và cho rằng việc triển khai các dự án này là cần thiết.

 

Đại biểu Hồ Thị Thu Hằng bày tỏ sự băn khoăn đối với dự án Khu đô thị, thương mại và dịch vụ Nam Đông Hà, nhất là việc tỉnh phải tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, khu vực triển khai dự án đã được quy hoạch là khu vực công viên, cây xanh và hiện nay có một số công trình hạ tầng về thoát nước. Đối với dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Mạnh Linh cần xem xét nhu cầu học lái xe trên địa bàn đã có thực hay chưa trong khi dự án lại chiếm một diện tích đất lớn, nằm ở vị trí đắc địa. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Trần Huy nêu những vấn đề còn băn khoăn đối với Khu đô thị, thương mại và dịch vụ Nam Đông Hà và đề nghị HĐND cần tạm dừng biểu quyết thông qua dự án này để xem xét thêm. 

 

  Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề cập sâu 3 kịch bản gắn với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại để phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 6,5% trở lên của năm 2020. Đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tỉnh luôn quan tâm thu hút các dự án đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Tuy nhiên, trước những băn khoăn của đại biểu và ý kiến của cử tri về các dự án Khu đô thị, thương mại và dịch vụ Nam Đông Hà, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Mạnh Linh, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà đầu tư rà soát, đánh giá, điều chỉnh một số vấn đề để đảm bảo tính khoa học, các căn cứ pháp lý và phù hợp với điều kiện thực tế. Sau khi hoàn thành những công việc này, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét quyết định.

 

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó có 1 nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, 16 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về phê chuẩn chương trình giám sát.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng cho rằng, các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri trong thảo luận, tranh luận, chất vấn. UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã giải trình làm sáng tỏ nhiều nội dung mà đại biểu quan tâm, làm cho kỳ họp sôi nổi và nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng mong đợi của cử tri trong tỉnh.

 

Chỉ ra những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng thống nhất cao với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 do UBND tỉnh đề ra và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm gồm:

 

Tập trung rà soát lại việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của từng cấp, ngành, địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID - 19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tập trung các giải pháp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất vụ hè thu 2020 và phòng chống thiên tai, đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục động viên, hỗ trợ thiết thực đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.

 

Thực hiện hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác chống thất thu thuế, kiên quyết thu hồi nợ đọng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Kịp thời nắm bắt, xử lý hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung mọi nỗ lực để quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

 

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, xã hội, cải thiện dời sống vật chất cho Nhân dân. Sớm cụ thể hoá các nội dung của Đề án Festival "Vì Hoà bình" được Chính phủ thông qua. Tập trung quan tâm công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

 

Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan sớm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong việc thực hiện chính sách.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

 

                                                           Tổ phóng viên thời sự

219 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 193
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 193
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20932648