Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngày 13/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Quang Tùng, UV DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ, công tác chuẩn bị đại hội thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng quy trình, quy định và đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, từ chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, cổ động đến công tác hậu cần, an ninh phục vụ tổ chức đại hội.

Đại hội diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có nhiều nét mới; đề ra những mục tiêu, chương trình, dự án trọng tâm, ngành, lĩnh vực ưu tiên sát hợp với đặc điểm tình hình, hoàn cảnh và phương hướng phát triển của tỉnh. Việc bầu cử tại đại hội thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng; nhân sự trúng cử cơ bản như dự kiến trong đề án nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị và được Bộ Chính trị phê duyệt. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ đại hội được thực hiện chu đáo, tiết kiệm. Báo cáo cũng nêu ra nguyên nhân thành công, hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá rất cao. Thành công của đại hội chính là sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, ý thức cao trong xây dựng Đảng bộ tỉnh, tất cả vì sự phát triển đi lên của tỉnh. Qua công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn cho đại hội nhiệm kỳ tới và tổ chức các sự kiện có quy mô lớn tương tự. Đây là tiền đề quan trọng tạo đà để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tiếp theo thành công của đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị cần nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thành công của đại hội, quán triệt triển khai nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời tích cực tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm vững tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết những vấn đề này sinh mới; tích cực đấu tranh kịp thời, có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các thông tin tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước. Chủ động lãnh đạo và chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung huy động các lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chỉ đạo nhanh chóng phục hồi sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2020. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng phát huy mạnh mẽ tinh thần và trí tuệ của đại hội đảng bộ các cấp, lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 22 tập thể và 35 cá nhân có đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. HY-VPTU

471 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 837
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 837
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23287504