Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Giám sát tổ chức đảng trực thuộc về xây dựng các chương trình, quy chế làm việc sau đại hội 

(QTO) - Thực hiện kế hoạch giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy về việc tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ; phân công trách nhiệm trong cấp uỷ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là bầu cử), hôm nay 13/4/2021, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Hải Lăng và BTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn giám sát số 2 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang làm trưởng đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Triệu Phong. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân cùng tham

Hoàn thành xây dựng các chương trình, quy chế làm việc

 

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BTV  và cấp ủy các cấp đã kịp thời tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 

Tại Đảng bộ huyện Hải Lăng, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp được BTV Huyện ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện, có sự phân công, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; nội dung bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, định hướng phát triển của tỉnh, huyện và thực tiễn của địa phương. Chương trình hành động xác định 5 chương trình, 1 đề án trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; 6 nội dung, giải pháp cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; 2 chương trình xây dựng chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

 

Việc xây dựng quy chế làm việc và phân công trách nhiệm trong cấp ủy sau đại hội đảng bộ đã bám sát Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của trung ương. Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy có nội dung bao quát, bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Trong chỉ đạo bầu cử , BTV Huyện ủy Hải Lăng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử huyện và các cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ. Chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức. Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

 

Đối với Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đã ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ; xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công các Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối chỉ đạo, phụ trách, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng.

 

Đảng ủy Khối cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động.

 

 Đối với Đảng bộ huyện Triệu Phong, sau đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) toàn khóa. Chương trình hành động chú trọng các giải pháp tập trung phát triển kinh tế- xã hội và nhiệm vụ xây dựng Đảng, đồng thời xác định thời gian thực hiện, phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong tổ chức thực hiện.

 

Chương trình công tác toàn khóa được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, đề án, dự án đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra; nội dung chương trình đã xác định các công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo từng thời gian cụ thể. Chương trình KT, GS toàn khóa thể hiện rõ nội dung KT, GS toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 

Triển khai có hiệu quả chương trình hành động

 

Kết luận buổi giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu BTV Huyện ủy Hải Lăng triển khai thực hiện chương trình hành động đồng bộ, hiệu quả. Huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Hải Lăng cần tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của trung ương. Về công tác bầu cử, BTV Huyện uỷ Hải Lăng và cấp ủy các cấp cần nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đi đôi với triển khai có hiệu quả chương trình hành động. Rà soát lại và bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với thực tiễn công tác. Đối với công tác bầu cử, Đảng ủy Khối cần tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

 

Đối với BTV Huyện ủy Triệu Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị cần tập trung đề ra các giải pháp mang tính đột phá để lãnh đạo xây dựng huyện nông thôn mới, qua đó tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm chắc mục đích, mục tiêu và lộ trình hoàn thành để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo để đảm bảo kế hoạch đề ra. Chủ động quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhưng phải tích hợp cho được với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh. Quy chế làm việc của BTV, BCH Đảng bộ huyện phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền để hoạt động của chính quyền đúng luật, hiệu quả. Chương trình KT, GS của cấp ủy và UBKT Huyện ủy cần tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai ở các địa phương trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền để thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng được thông suốt, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo tốt công tác bầu cử.

 

Trần Tuyền – Nguyễn Vinh

169 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 745
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 745
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29621645