Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(QTO) - Hôm qua 12/8/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự.

Đến ngày 3/7/2020, 30/30 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Đakrông đã hoàn thành đại hội. Việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các chi, đảng bộ trực thuộc đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kết quả bầu cử tại đại hội cơ bản đúng theo đề án nhân sự được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy phê duyệt. Về công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, việc xây dựng văn kiện trình đại hội được BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, dân chủ. BTV Huyện ủy đã tổ chức 3 hội nghị ban chấp hành mở rộng và 1 hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội.

 

Chủ đề đại hội được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, công tác chuẩn bị mọi mặt phục vụ đại hội cơ bản hoàn thành.

 

Về nhân sự, xây dựng BCH Đảng bộ huyện Đakrông nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 35 ủy viên (không tính sĩ quan biên phòng tăng thêm); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có 7 ủy viên; số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 23 đại biểu. Về thời gian tổ chức đại hội, dự kiến từ 17-19/8/2020 với tổng số 325 đại biểu.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đóng góp một số ý kiến như: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông, nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn chung chung, phần kết quả đạt được cần bổ sung những nhân tố điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần cho công tác giảm nghèo của địa phương; một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a…

 

Phần tồn tại, hạn chế cần có đánh giá cụ thể những khó khăn trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số… Về phương hướng phát triển, cần bổ sung giải pháp phát triển nông nghiệp đặc trưng ở vùng đất đai màu mỡ của thung lũng Ba Lòng, phát triển con nuôi chủ lực theo hướng chăn nuôi đại gia súc; nâng cao chất lượng dân số…

 

Do tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đại hội nên rút gọn lại trong 2 ngày và giảm bớt đại biểu khách mời.

 

Kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của BCH Đảng bộ huyện Đakrông. Đồng thời, đề nghị BCH Đảng bộ Huyện ủy Đakrông tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện trình đại hội. Về thời gian đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương rút ngắn thời gian tổ chức trong 2 ngày nhưng yêu cầu huyện chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nội dung chương trình đại hội đề ra.

Lâm Thanh

275 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 735
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 735
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23272628