Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 

(QTO) - Chiều nay 3/7/2020, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp duyệt nội dung và chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Cao su Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và các UVBTV Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội đảng của các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tổ chức sớm hơn kế hoạch số 141 -KH/TU ngày 1/8/2019 của Tỉnh ủy và bắt đầu từ tháng 1/2020. Tiểu ban văn kiện đại hội đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các văn kiện được thông qua hội nghị thảo luận, góp ý của Ban Thường vụ, hội nghị BCH Đảng bộ và tiếp thu ý kiến của 10 chi, đảng bộ trực thuộc. Các dự thảo văn kiện được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty duyệt trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ đề Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, vì mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.

 

Về đề án nhân sự, tiểu ban nhân sự đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 ủy viên, Ban thường vụ 3 ủy viên; cơ cấu Ủy ban kiểm tra 3 ủy viên.

 

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đối với dự thảo báo cáo chính trị, các đại biểu đề nghị Tiểu ban văn kiện cần đánh giá rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, tác động tích cực từ các chủ trương, định hướng lãnh đạo của Đảng đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nên dành thời lượng đánh giá sâu hơn vai trò của công nhân, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ qua để thấy được sự đóng góp của các nhân tố, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của công ty. Cân nhắc chỉ tiêu về tổng doanh thu, tổng lợi nhuận thực tế, nộp ngân sách nhà nước nhiệm kỳ tới cho cân đối, hợp lý…

 

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng cơ bản đồng tình với cách chuẩn bị báo cáo chính trị đại hội của BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. Tuy nhiên đề nghị Tiểu ban văn kiện cần xem xét lại nội dung chủ đề, làm sao để toát lên định hướng cho việc phát triển của công ty trong nhiệm kỳ tới. Theo đó ngoài thành tố xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh thì chú ý nội dung thành tố đổi mới và sáng tạo phải cụ thể, thành tố mục tiêu phải hướng đến tái cơ cấu doanh nghiệp, mục tiêu phải có tính định lượng chứ không nên chung chung. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng gợi ý Đảng bộ Công ty cần đặt ra vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với tái cơ cấu tổ chức đảng, tăng cường phát triển đảng viên.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp, cần đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong định hướng lãnh đạo để tái cơ cấu, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chú ý xây dựng quy chế phối hợp giữa sản xuất kinh doanh của đơn vị và vai trò “bệ đỡ” đối với cao su tiểu điền.

 

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị đơn vị cần mạnh dạn nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích trồng cao su sang một số lĩnh vực, cây con phù hợp hoặc công nghiệp khác. Đối với nhiệm vụ xây dựng đảng, cần bổ sung tổ chức xây dựng đảng gắn với quá trình sắp xếp, tổ chức tái cơ cấu công ty phù hợp để xem xét thành lập các tổ chức đảng trong công ty. Trên cơ sở đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển tổ chức đảng và đảng viên phù hợp, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy đảng với hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.

 

Về thời gian tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tổ chức đại hội vào hai ngày 30 -31/7/2020.

 

Thanh Trúc

239 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 178
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 178
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17819824