Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 tỉnh Quảng Trị  

QUYẾT ĐỊNH

thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

 (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 tỉnh Quảng Trị

-----

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII;

- Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021;

- Căn cứ Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 tỉnh Quảng Trị gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Trưởng Ban.

2. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Phó Trưởng Ban Thường trực.

3. Đồng chí Nguyễn Đức Lập, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Phó Trưởng Ban.

4. Đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

5. Đồng chí  Hoàng Ngọc Sỹ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh - Thành viên.

6. Đồng chí Mai Chiếm Trung, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên.

7. Đồng chí Võ Thái Phong, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên.

Điều 2: Ban Tổ chức Giải có nhiệm vụ điều hành quá trình triển khai tổ chức giải, thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và quyết định các tác phẩm đạt giải.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổ chức Giải tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Ban hành kèm theo Quyết định số 286 -QĐ/TU,

ngày 14  tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

480 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 739
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 739
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79666495