LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

-----

 

Thứ hai

06/01

Sáng

 

- 7h00: Chào cờ đầu tháng, tại phòng họp 304, VPTU

- 8h00: Họp lãnh đạo Văn phòng. Mời các trưởng phòng dự, tại phòng họp 103, VPTU.

- 8h00: Đ/c Hải dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức, tại Phòng họp 304, VPTU

- 9h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, tại phòng họp 103, VPTU.

 

Chiều

 

Thứ ba

07/01

Sáng

 

- 8h00: Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày)

 

Chiều

 

 

Thứ tư

08/01

Sáng

- 8h00: Đ/c Chiến, đ/c Hải dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 25, tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày)

 

Chiều

- 15h00: Đ/c Chiến dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cục Hải quan Quảng Trị, tại Cục Hải quan tỉnh

 

Thứ năm

09/01

Sáng

 

- 8h00: Đ/c Hải dự Hội nghị trực tuyến của Ban Dân vận Trung ương, tại Hội trường Tỉnh ủy

- 10h00: Đ/c Chiến, đ/c Trung dự họp với đại diện lãnh đạo các ngành để rà soát lại công tác chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Mời trưởng các phòng cùng dự, tại Phòng họp 304, VPTU

 

Chiều

 

- 14h00: Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương. Mời trưởng, phó các phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp dự, tại phòng họp 304, VPTU

Thứ sáu

10/01

Sáng

 

- 8h00: Đ/c Trung dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tại Hội trường UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

 

                                       

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

84 Go top