Huyện Gio Linh hưởng ứng, tham gia giải Búa liềm vàng năm 2023 

Ngày 12/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023.

Trên cơ sở Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/5/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Công văn số 10-CV/BTCG của Ban Tổ chức Giải Búa liềm làng tỉnh, BTV Huyện ủy Gio Linh quán triệt các yêu cầu về nội dung, thể lệ, đối tượng, thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự giải; chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VHTT-TDTT huyện tuyên truyền, phổ biến, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2023. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch hưởng ứng, tham gia Giải; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch.

148 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1602
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1602
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81962217