Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
755-TB/BTCTU 31/08/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Chính trị Lê Duẩn và công chức vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện
01-HD/BDVTW 08/06/2018 Ban Dân vận Trung ương Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQHN lần thứ sáu BCHTWĐ khoá XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
72-CT/TTg 22/05/2018 Chính phủ Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
14-CV/BTĐUK 21/05/2018 Các cơ quan khác V/v tuyên truyền về kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019
62-HD/BTGTW 16/04/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của BBT khoá XII "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
36-HD/VPTW 03/04/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, có phụ lục kèm theo
23-NQ/TW 22/03/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
380-TB/HĐ 09/03/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông bao kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II năm 2017
23-CT/TW 09/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng HCM trong tình hình mới
02-HD/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30-KL/TW 08/02/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT v/v tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
120-QĐ/TW 25/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở bệnh viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam
367-TB/HĐ 23/01/2018 Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo kết quả điểm thi của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
04-KL/BTCTW 22/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
21-CT/TW 20/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
22-CT/TW 20/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
20-CT/TW 18/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
10-QC/VPTW 10/01/2018 Văn phòng Trung ương Đảng Quy chế hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ
214-KH/BKTTW 09/01/2018 Ban Kinh tế Trung ương Kế hoạch sơ kết  5 năm thực hiện NQ số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của BCT về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020"
17-CT/TW 04/01/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về ãnh đạo đại họi MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQV lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Trang 1 trong 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 72
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 72
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4456458