Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 37-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết của BCT v/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã


37-NQ/TW
24/12/2018
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết của BCT v/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nq 37.24.12.2018.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 125
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 125
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181629