Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương: Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


12-HD/BTCTW
06/07/2018
Nguyễn Thanh Bình

Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ban Tổ chức Trung ương
Hướng dẫn

: hd 12.06.7.2018.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4782248