Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của BCT về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm


06-HD/UBKTTW
18/12/2018
Trần Cẩm Tú

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của BCT về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Hướng dẫn

: hd 06.18.12.2018.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 92
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 92
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181558