Xứng đáng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

QTO - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đã khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, năm 2023, Đảng bộ xã Hướng Phùng là tổ chức cơ sở (TCCS) đảng duy nhất trong toàn huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu. Kết quả quan trọng đó thể hiện năng lực lãnh đạo lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của người dân nơi đây.
Xứng đáng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Đảng bộ xã Hướng Phùng hiện có 244 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ thôn. Xác định xây dựng Đảng bộ TSVM là nhiệm vụ then chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy xã Hướng Phùng đã tập trung nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Đảng ủy xã thường xuyên quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) của Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các chi bộ cơ sở thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên vào các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Từ đó, góp phần phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.

Đã tổ chức 3 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy khóa XVII, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 183 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, thể hiện sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, duy trì chế độ giao ban hằng tuần, hằng tháng giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể.

Phân công rõ trách nhiệm cho từng đảng ủy viên, tổ chức đoàn thể và từng chi bộ thôn... Từ đó, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã nắm chắc tình hình, phân tích, kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc của đảng viên, quần chúng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong từng chi bộ và đảng viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện chỉ thị, nghị quyết... Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo công khai, minh bạch, đề cao được tính giáo dục, kịp thời ngăn chặn vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Trong năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 4 chi bộ và 14 đảng viên, cho đến nay chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng bộ xã tập trung triển khai bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên. Chi bộ thôn Bụt Việt là một trong những chi bộ được đánh giá có chất lượng sinh hoạt tốt trong thời gian qua.

Với 20 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên cao tuổi sức yếu được miễn sinh hoạt đảng, năm 2023, chi bộ được Đảng ủy đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để có được kết quả đó, Bí thư Chi bộ thôn Hồ Văn Phoi cho biết: “Hằng tháng chi ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ và một quý phối hợp ban cán sự thôn và các đoàn thể mở rộng sinh hoạt để kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng đến từng đảng viên, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo nghị quyết của Đảng bộ xã để đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, đến cuối năm 2023, thôn còn 28 hộ nghèo, giảm 21 hộ; hộ cận nghèo còn 17 hộ, giảm 6 hộ”.

Công tác dân vận luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, khối dân vận xã, tổ dân vận các thôn đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, Trung đoàn 52 - Đoàn Kinh tế quốc phòng 337, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, các đội sản xuất tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo.

Năm 2023, khối dân vận xã phối hợp chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của xã và các tổ dân vận thôn tập trung vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng để kịp thời thi công các dự án trên địa bàn xã; tham mưu, phối hợp với chính quyền xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng Hồ Văn Khưn chia sẻ, song song với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã tập trung thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Theo đó, hằng năm, xây dựng Nghị quyết phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tăng cường chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những loại cây trồng, vật nuôi giống mới năng suất cao vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo trong năm giảm trên 7%, vượt so với kế hoạch. Đến hết năm 2023, số tiêu chí nông thôn mới đạt được 10/19 tiêu chí.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Hướng Phùng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của một xã vùng biên giới.

Bảo Bình

https://baoquangtri.vn/xung-dang-la-dang-bo-trong-sach-vung-manh-tieu-bieu-184912.htm

691 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 566
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 566
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79665252