VĨNH LINH HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, NĂM 2023 

Ngày 03/3/2023, Huyện ủy Vĩnh Linh ban hành Công văn số 507-CV/HU về việc hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023.

Yêu cầu: Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ đạo, định hướng Ban Tuyên giáo cơ sở, các phòng, ban chuyên môn tổ chức tuyên truyền sâu rộng kế hoạch cuộc thi nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của địa phương, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia dự thi

Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TDTT, cổng thông tin điện tử huyện chủ động đăng tải thông tin về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng

 VĨNH LINH.pdf
976 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 557
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 557
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79667049