TỰ HÀO VỀ QUÂN ĐỘI ANH HÙNG 

Quân đội Nhân dân Việt Nam là một đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Lịch sử đấu tranh vẻ vang chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng công cuộc đổi mới đất nước gắn liền với những chiến công hiển hách, sự hy sinh thầm lặng, vô giá và bất tử của những con người trung với Đảng, hiếu với dân. Những chiến công ấy, sự hy sinh cao đẹp, thiêng liêng ấy là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và mãi mãi khắc sâu trong mỗi trái tim con người Việt Nam hôm nay và thế hệ mai sau.

Dưới ánh sáng chỉ đường của Đảng, Đội Tự vệ Đỏ - mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang Việt Nam, Đội du kích Bắc sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lần lượt ra đời, khẳng định con đường đấu tranh giải phóng dân tộc là dùng bạo lực cách mạng để giành lấy chính quyền. Qua những chặng đường lịch sử, dẫu tên gọi khác nhau nhưng Quân đội Nhân dân Việt Nam là một đội quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, vững bền.

Nếu hai trận thắng đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần là “nốt nhạc” mở đầu cho truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu, thì chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ và đại thắng Mùa Xuân 1975 là những “tiết tấu, giai điệu” hùng hồn trong bản anh hùng ca bất tử mà âm hưởng cứ vang vọng mãi với thời gian, cổ vũ niềm tin, niềm tự hào của Đảng ta, dân tộc ta và Quân đội ta. Những chiến thắng đó mang tầm vóc thời đại và có ý nghĩa đặc biệt, mở ra một trang sử mới của dân tộc. Trong khúc ca ngân mãi vang xa đó chứa đựng những “nốt trầm” lắng đọng nổi niềm bi tráng của một cuộc chiến tranh vệ quốc.

Viết tiếp bản anh hùng ca bất tử ấy, sau đại thắng Mùa Xuân 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên trong giai đoạn mới; giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia và trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trong những năm 1980 – 1986, quân đội ta đã đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy. Trong công cuộc đổi mới, quân đội ta thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, ra nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược biển Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng… Tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra đối sách phù hợp, xử lý đúng đúng đắn, linh hoạt các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, trong quan hệ đối nội và đối ngoại.

Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quân đội ta đã đạt được những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực quốc phòng, tham gia vào phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ngành công nghiệp, hậu cần, kỹ thuật, dịch vụ… của quân đội cũng từng bước được đổi mới, phát triển. Trong tham gia phát triển kinh tế văn hóa – xã hội, công tác dân vận, các đơn vị quân đội đã giúp dân xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức; tham gia thực hiện các chương trình giảm nghèo có tính bền vững, lâu dài. Các đơn vị kinh tế - quốc phòng đã chú trọng giúp đỡ người nghèo các địa phương về giống, vốn, dạy nghề, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn cách làm ăn…

Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng ngừa, ứng phó các loại hình sự cố, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Bằng tất cả sức mạnh và phương tiện của mình, hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi, những vùng khó khăn, nguy hiểm nhất sát cánh cùng nhân dân chống chọi với thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, cháy nổ, cháy rừng…

Trước sự công kích của kẻ thù, đòi “phi chính trị hóa quân đội”, âm mưu chia rẽ Công an với Quân đội, những con người trung với Đảng, hiếu với dân ấy vẫn sát cánh cùng Nhân dân quyết tâm bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ Đội Tự vệ Đỏ đến nay Quân đội ta đã trở thành quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xứng đáng vào thành quả của cách mạng Việt Nam./. Nguyễn Trọng Nhân

           

          

648 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 194
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 194
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14596284