Trong tháng 10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ 

Bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong tháng 10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng dự thảo Quy định về tiêu chuẩn và hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với một số cơ quan liên quan; đồng thời sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cừng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tham mưu đề xuất chủ trương kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu chủ trương sắp xếp, điều động cán bộ để kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016-2021, chủ trương kiện toàn Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Tham mưu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế, bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nhân sự tiếp tục giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh cho đến tuổi nghỉ hưu; nhân sự hiệp y bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; chỉ định 01 ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; nhân sự giới thiệu bầu bổ sung ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; nhân sự giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà. Tham mưu nhân sự giới thiệu tham gia BCH Trung ương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 02 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ định bổ sung 01 ủy viên Đảng đoàn MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Tổng hợp, thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2019 cho 215 đồng chí.  HY- VPTU

359 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 213
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 213
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14595033