Tổng Bí thư: Quảng Trị đã xử lý tương đối tốt sự cố môi trường biển 

Sáng 6/4, trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn.
Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Văn phòng Tổng Bí thư.
 
 Chuyển biến tích cực, toàn diện

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết: Với sự quyết liệt, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và quí I/2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn Quảng Trị đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2016, tổng giá trị sản phẩm toàn tỉnh (GRDP) tăng 6,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Quảng Trị đã nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể, trong đó phân công phân nhiệm rõ ràng, cân đối các nguồn lực bảo đảm tính khả thi. Với phương châm sâu sát thực tế, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 37 cuộc làm việc với cơ sở, đối thoại với nhân dân, hình thành đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát hiện và kịp thời chỉ đạo những vấn đề phát sinh từ cơ sở; thực tế đã tiếp nhận hơn 820 lượt thông tin phản ánh trên các lĩnh vực.

Cùng với kiện toàn đội ngũ cán bộ, Quảng Trị chú trọng làm tốt công tác đánh giá cán bộ, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng ở thôn, bản, khu phố… Việc thực hiện Đề án về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã bước đầu phát huy tác dụng, năm 2016 toàn tỉnh đã kết nạp được 2.116 đảng viên, tăng 7% so với năm 2015.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quảng Trị đặc biệt chú trọng việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Trị đã chọn năm 2016 là năm “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh”; UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động, gồm 9 cam kết với các nhà đầu tư. Nhờ vậy, năm 2016 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 43 tăng 10 bậc, ở nhóm khá của cả nước; thu hút được 38 dự án đầu tư. Cùng với đó, Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn vốn xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh tháng 2/2015, Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp đạt 2,5%, diện tích rừng trồng đạt trên 20.000 ha, đứng đầu cả nước. 
 
Đến nay, Quảng Trị có 31/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến nay giảm còn 13,5%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; giải quyết việc làm mới cho 10.650 lao động, xuất khẩu gần 1.500 lao động.

 Huy động tối đa nguồn lực vật chất và tinh thần để phát triển 

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và bước chuyển tích cực của Quảng Trị, bộ mặt nông thôn và thành thị không ngừng đổi mới, khang trang. 
 
Tự hào với truyền thống văn hóa, lịch sử oanh liệt, vui mừng với những kết quả đã đạt được và giờ đây Quảng Trị đang có quyết tâm, khí thế vươn lên, không cam chịu khó khăn, tìm tòi đổi mới, có nhiều sáng kiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, cải thiện môi trường đầu tư, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, chăm lo mở rộng quan hệ đối ngoại với nước bạn Lào. 
 
Quảng Trị đã có nhiều việc làm cụ thể, mang lại kết quả bước đầu, đã xử lý tương đối tốt sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội. Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, chuyển đổi nghề nghiệp, khôi phục và phát triển sản xuất, tạo việc làm cho nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Tổng Bí thư hoan nghênh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới về phong cách, phương thức lãnh đạo theo hướng đồng bộ, quyết liệt hơn, đoàn kết phối hợp tốt hơn, hướng về cơ sở. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đáng khích lệ, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ. Tăng trưởng GDP, bình quân thu nhập đầu người, thu ngân sách trên địa bàn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) đều có bước cải thiện đáng kể. 

Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tập trung thực hiện thật tốt mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Quảng Trị cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy khí thế, quyết tâm đưa Quảng Trị ngày càng phát triển, tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra. 
 
Tổng Bí thư lưu ý, phát triển toàn diện nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, phải có sản phẩm cụ thể, kinh tế phải lên, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, rồi đẩy mạnh cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư… đặc biệt là phải giữ được đoàn kết thống nhất cao, đặt lợi ích của tỉnh lên trên hết. Tổng Bí thư chỉ rõ: Vấn đề quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ, phải có cơ chế, phương pháp tốt; răn đe phòng ngừa bằng cơ chế, chính sách, luật pháp.

Trong quá trình phát triển, phải tính toán cân đối, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển, bên cạnh nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần cũng rất quan trọng. Quảng Trị có nguồn lực vô cùng quí giá, đó là truyền thống yêu nước cách mạng của vùng đất thép anh hùng, quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhân dân ta , người học trò lỗi lạc, tuyệt đối trung thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguyễn Sự - Thanh Thủy (TTXVN)
538 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 989
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 989
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81542265