Thu ngân sách tỉnh năm 2019 đạt trên 3.260 tỷ đồng 

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2019 đạt 3.260,442 tỷ đồng, đạt 112% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là mức cao nhất trong 04 năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay (năm 2016 đạt 81%; năm 2017 đạt 103%; năm 2018 đạt 105% và năm 2019 đạt 112%). Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 3.400 tỷ đồng; tại Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phấn đấu đạt 3.700 tỷ đồng.

Để hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nước được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, đòi hỏi các ngành, các cấp phải phối hợp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhằm tăng cường quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu để tạo nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ quan trọng phát sinh trong năm 2020. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các ngành trong khối tài chính đã thống nhất triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu. Trọng tâm là: Sở Tài chính tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, công khai thu, chi ngân sách để kịp thời đánh giá, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2020 đảm bảo tiến độ. Phối hợp với các ngành đề xuất giải pháp thu, quản lý thu ngân sách năm 2020 hiệu quả, tích cực; thực hiện cơ cấu thu ngân sách theo hướng tăng dần tỷ trọng các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tổng thu ngân sách, đảm bảo tăng tính bền vững trong cơ cấu các khoản thu.

Đối với ngành thuế, thực hiện rà soát, đánh giá các nguồn thu, xác định rõ các khoản thu chưa đạt có thể khai thác thêm để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp; tập trung triển khai công tác thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm. Chủ trì, phối hợp với các sở, nganh, các địa phương tiếp tục thực hiện công tác chống thất thu đối với khu vực ngoài quốc doanh và hộ, cá nhân kinh doanh, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân, xây dựng nhà ở tư nhân, khai thác tài nguyên khoáng sản, các lĩnh vực có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế. Thực hiện đúng quy định quản ký nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế.

Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong thông quan hàng hóa, nộp thuế và việc thực hiện các quy trình liên quan đến quản lý thuế... tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thông quan nhanh hàng hóa.

Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại và các ban quản lý các dự án thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với cơ quan thuế; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến thu nộp, hạch toán, đối chiếu, xử lý kịp thời các sai sót được phát hiện trong quá trinh quản lý thu ngân sách nhà nước, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người nộp thuế. TL-VPTU

77 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 244
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 244
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13188505