THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, NĂM 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Tỉnh ủy, Công văn số 687-CV/BTGTU, ngày 23/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023, Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị uỷ ban hành Công văn số 120- CV/BTG-DV, ngày 2/3/2023, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát Kế hoạch số 88-KH/TU, tuyên truyền sâu rộng, đưa nội dung cuộc thi đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó cổ vũ, vận động, động viên, tạo điều kiện để mọi người tích cực tìm hiểu, tham gia cuộc thi. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; các Trang thông tin điện tử thị xã, Trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Fanpage, Zalo của các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

1112 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 688
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 688
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79667444