Sư đoàn 968 sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 

Ngày 22-8, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Trong những năm qua, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức giáo dục, quán triệt sâu sắc đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; đồng thời cụ thể hóa thành chủ trương, biệp pháp lãnh đạo phù hợp, hiệu quả trong nghị quyết nhiệm kỳ, nghị quyết năm, nghị quyết tháng. Quá trình tổ chức thực hiện luôn phát huy tốt vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, các cơ quan chức năng trong tham mưu đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và khắc phúc những hạn chế, khuyết điểm tồn tại, đề ra chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá, kiểm điểm kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Hằng năm, Sư đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nắm nguồn và giúp địa phương huấn luyện dự bị động viên; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tích cực tham gia giúp đỡ cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong giai đoạn 2009-2019 Sư đoàn tổ chức hơn 25 đợt hành quân làm công tác dân vận và cơ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; đăng ký giúp đỡ 1 huyện, 4 xã, 20 thôn và hơn 70 hộ gia đình; huy động hơn 15 ngàn ngày công và hơn 450 triệu đồng giúp địa phương làm hơn 10km đường bê tông, 50 km đường nông thôn cứng hóa, nạo vét hơn 70km kênh mương nội đồng, dựng lại hàng trăm ngôi nhà bị sụp đỗ, tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân... Những việc làm đó đã góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, yếu tố hàng đầu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Tại hội nghị, Sư đoàn đã trao thưởng cho 14 tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Nguyễn  Thanh Hải 

344 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 160
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 160
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12272101