Sư đoàn 968 (Quân khu 4) bế mạc tập huấn cán bộ năm 2020 

Ngày 26/12/2019, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) bế mạc tập huấn cán bộ năm 2020.

Trong thời gian 3 ngày, 167 đồng chí là cán bộ chỉ huy từ cấp đại đội đến các cơ  quan phòng, ban sư đoàn tham gia tập huấn đã được giới thiệu, nghiên cứu và thống nhất một số nội dung về xây dựng kế hoạch, đăng ký thống kê huấn luyện; huấn luyện đội ngũ chiến thuật có tình huống phụ; huấn luyện đội ngũ chiến thuật đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự; cấu tạo, mang vác, cách sử dụng vũ khí phá vật cản FMV-B1; giới thiệu thao trường huấn luyện tổng hợp kỹ thuật chiến đấu bộ binh; tổ chức mang đeo trang bị trong huấn luyện chiến đấu; huấn luyện chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật; kiểm tra bắn súng K54 bài 1b, 1c và bơi tự do; thống nhất thứ tự, nội dung các bước tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; phương pháp nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng ở đơn vị cơ sở; quy trình chuẩn bị và thực hành lên lớp bài giảng chính trị, cách soạn thảo giáo án bằng phương pháp PowerPoint; hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT quân nhân tại đơn vị; phương pháp xây dựng văn kiện, kế hoạch hậu cần chiến đấu; công tác tham mưu kỹ thuật trong tác chiến, tổ chức phương pháp an toàn bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, hướng dẫn sử dụng xe công trình xa tổng hợp… Ngoài ra, cán bộ tham gia tập huấn đã được tham quan, sắp xếp trật tự nội vụ vệ sinh một đại đội bộ binh; tham quan bãi tập thể lực cấp đại đội bộ binh và binh chủng.

Cán bộ tập huấn thực hành kiểm tra bắn súng K54 bài 1b

Quá trình tham gia tập huấn đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện các chế độ nền nếp chính quy, gắn học tập với rèn luyện kỷ luật, vừa bồi dưỡng kiến thức vừa nâng cao năng lực thực hành, lấy bồi dưỡng thực hành cho cán bộ là chủ yếu.

Kết thúc tập huấn, 100% cán bộ được kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 87% đạt khá giỏi, an toàn tuyệt đối.

Thanh Hải – Đình Do

193 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 178
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 178
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14595436