Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động 

(Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

Trong đó, đáng chú ý là đối với công tác quản lý Nhà nước về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Trị nhiều đồ án quan trọng. Như đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh một số nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết Khu Aquatica - Cua Viet beach and golf resort. Đồng thời đã thực hiện 25 nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh; phối hợp, tham gia ý kiến với các Sở, ngành, địa phương; tham gia thẩm định các dự án đầu tư và các dự thảo kế hoạch, đề án.

Về công tác quản lý hoạt động xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tham mưu và trình UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn thông báo kết luận giám định chất lượng công trình xây dựng. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật xây dựng, đặc biệt là các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các công trình chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người tại các đô thị; hình thức quản lý dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà; dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư mới phường 1, thành phố Đông Hà. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và dự toán cho 18 dự án, công trình; phối hợp, tham gia bằng ý kiến; ý kiến thẩm định đối với các dự đầu tư xây dựng.

Công tác quản lý vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tham mưu và trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đề cương nhiệm vụ để thực hiện “Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị thời kỳ đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”; tình hình thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến 2030; công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với các Sở, ngành trên địa bàn trong công tác thẩm định hồ sơ đề xuất các dự án khai thác mỏ, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Tham gia một số ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư của mỏ đá, mỏ đất làm vật liệu san lấp…

Hữu Tiến

 

https://baoxaydung.com.vn/quang-tri-so-xay-dung-da-t-duo-c-nhie-u-ke-t-qua-ti-ch-cu-c-tren-cac-linh-vuc-hoa-t-do-ng-374230.html

75 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 590
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 590
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597280