Phường 4, thành phố Đông Hà hoàn thành Đề án sáp nhập khu phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6, khóa XII của Đảng 

Xác định việc sắp xếp, sáp nhập các khu phố trên địa bàn phường là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở. Đảng ủy, UBND Phường 4 đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai với lộ trình và có bước đi thích hợp, tạo được sự đồng thuận trong việc hoàn thiện đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Phường 4 đã từng bước triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các khu phố trên địa bàn phường. Tuy vẫn có những khó khăn nhưng đến nay đã hoàn thành đem lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thu gọn đầu mối, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách ở các khu phố.Thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các khu phố trên địa bàn phường, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, xây dựng phương án quy hoạch, sáp nhập các khu phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Trước khi thực hiện Đề án, phường có diện tích là 516,16ha với 1.202 hộ với 5.029 nhân khẩu, được chia thành 05 khu phố (01 khu phố loại 1, 02 khu phố loại 2, 02 khu phố loại 3). Trong đó có tới 03 khu phố không đảm bảo quy mô về số hộ theo quy định, chiếm 60%. Ngay sau khi có hướng dẫn của tỉnh, thành phố về việc sáp nhập các khu phố không đạt chuẩn. Đảng ủy, chính quyền phường đã tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch, đề án, thành lập các tổ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, yêu cầu của việc sáp nhập. Cụ thể đã quán triệt tiêu chí: Đối với khu phố phải từ 250 hộ trở lên và (phải đạt ít nhất 50% so với tiêu chuẩn), khi sáp nhập phải có vị trí địa lý liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân, không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 05/7/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18, chỉ đạo chính quyền thành lập các tổ tiến hành xây dựng kế hoạch rà soát, thống kê về diện tích, số hộ, cơ sở vật chất, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường để đưa ra lộ trình sáp nhập phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phường; tiến hành họp lấy ý kiến của cử tri về phương án sáp nhập, đặt tên, đổi tên, thành lập khu phố mới, thống nhất phương án sáp nhập, đối thoại giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.

Kết quả rà soát cho thấy khu phố 4 chỉ có 181 hộ đạt tỷ lệ 36% so với quy định, khu phố 5 có 154 hộ đạt tỷ lệ 30% so với quy định. Với phương án sáp nhập giữ nguyên khu phố 1 với diện tích 63ha, số hộ 296 và 1277 nhân khẩu; tiến hành sáp nhập khu phố 4 và khu phố 5 thành 01 khu phố mới lấy tên là khu phố 4 có diện tích tự nhiện 124,16ha (1,24km2), số hộ 355 và 1339 nhân khẩu đạt 67% so với tiêu chuẩn. Tách 37 hộ dọc bên đường Đông Kinh Nghĩa Thục nhập vào khu phố 2, sau khi tách diện tích tự nhiên của khu phố 2: 275ha, dân số 1179 người, số hộ 275 đạt 55% so với chỉ tiêu; khu phố 3: 54ha, dân số 1234 người, số hộ 296 đạt 59% so vơi tiêu chuẩn. Sau khi sáp nhập diện tích và dân số không đổi, giảm được 01 khu phố, toàn phường còn lại 04 khu phố; giảm được 11 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố. Qúa trình thực hiện, UBND phường luôn tổ chức họp và lấy ý kiến của; đa số người dân đều đồng tình và chấp hành theo chủ trương của trên đạt tỷ lệ trên 95%.

Kết quả thực hiện Đề án sáp nhập khu phố, đến nay, phường đã thực hiện đủ, đúng theo quy trình, cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các khu phố không đủ điều kiện theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND, ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh. Vào ngày 07/9/2019 vừa qua, Đảng ủy - UBND Phường đã tổ chức công bố Quyết định, chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và Khu phố trưởng khu phố 4 lâm thời.

    Lãnh đạo Phường trao Quyết định cho Chi ủy mới và Khu phố trưởng khu phố 4

Có thể khẳng định, chủ trương sắp xếp, sáp nhập các khu phố là cần thiết, nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách Nhà nước; kiện toàn, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội ở khu phố mạnh về số lượng, chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong triển khai nhiệm vụ do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên giao; giảm kinh phí chi trả cho số người hoạt động không chuyên trách.

Thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân sau khi sáp nhập; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, vướng mắc của nhân dân sau khi sáp nhập lại trên các mặt của đời sống xã hội của người dân; rà soát, xây dựng phương án và tham mưu cho UBND thành phố có cơ chế, chính sách điều chỉnh hợp lý cho cán bộ về hồ sơ, giấy tờ, thủ tục hành chính, chế độ, chính sách thuận lợi nhất cho người dân sau khi sáp nhập nhằm đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo Đề án đã được phê duyệt. Linh Sương – Đảng ủy phường 4

362 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 218
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 218
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13066088