Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở 

QTO - Trong những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động dân chủ ở cơ sở, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc. Những việc làm đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của NCT trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở

Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Hà Phương khẳng định : “Là thế hệ “cây cao, bóng cả”, NCT trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy những giá trị cao đẹp, là gương sáng, lan tỏa giá trị nhân văn để thế hệ trẻ noi theo.

Toàn tỉnh hiện có 125 tổ chức hội NCT cấp xã, phường, thị trấn; 810 chi hội ở thôn, bản, khu phố; 1.468 tổ hội với tổng số 85.125 hội viên.

Trong hệ thống chính trị ở cơ sở, NCT có vai trò, vị trí quan trọng và thực tế đã và đang phát huy vai trò nòng cốt tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đặc biệt có đóng góp ngày càng hiệu quả trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở cơ sở.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy đảng, mặt trận tổ chức, các đợt tiếp xúc cử tri, NCT luôn trách nhiệm thẳng thắn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kiến nghị nhiều giải pháp tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát triển KT-XH. Nhiều NCT có kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng sẵn sàng đảm nhận các công việc của địa phương, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ VI về phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của NCT về nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tạo điều kiện để NCT phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất tốt đẹp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 1.280 tổ hòa giải với hơn 4.700 thành viên, trong đó có gần 800 NCT tại các thôn, bản, khu phố tham gia tổ hòa giải. Nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng, hội NCT đã phối hợp với lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể các cấp nghiên cứu, lựa chọn các mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, Nhân dân tham gia sinh hoạt, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cộng đồng.

Nhiều mô hình NCT đã phát huy hiệu quả như: mô hình “Câu lạc bộ NCT, gia đình thành viên không vi phạm pháp luật” ở huyện Hải Lăng; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” ở huyện Triệu Phong; “Cảm hóa, giáo dục những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” ở các huyện: Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, TP. Đông Hà; mô hình “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đô thị văn minh” ở huyện Cam Lộ...

Bên cạnh đó, lực lượng công an, hội NCT cùng với các ban, ngành, đoàn thể còn phối hợp chặt chẽ trong công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, nhất là giữ vững an ninh nông thôn, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Mặt khác, để hội NCT làm tốt vai trò cầu nối giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, NCT, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho tổ chức hội các cấp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần giúp NCT “sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo hội viên; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giúp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, Nhân dân trong cộng đồng dân cư chấp hành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đến đời sống, sản xuất và quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm, về âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch...; đồng hành với chính quyền các cấp trong xây dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với công tác quản trị, quản lý dân cư, quản lý xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban đại diện hội NCT các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao” trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng các đoàn thể vững mạnh ở địa phương... Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc NCT, thực hiện tốt chủ trương toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Thu Hạ

 

 

https://baoquangtri.vn/phat-huy-vai-tro-nguoi-cao-tuoi-tham-gia-xay-dung-dang-chinh-quyen-o-co-so-185108.htm

678 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1023
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1023
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81749555