Ngọn cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới 

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trải qua không ít khó khăn vì nhiều tiêu chí nông thôn mới được cấp trên đề ra khá cao so với thực trạng của huyện, rất khó để thực hiện hoàn thành, thế nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, Cam Lộ đã vươn lên trở thành ngọn cờ đầu trong việc thực hiện Chương trình của toàn tỉnh.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Cam Lộ đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt chuẩn. Điều đáng mừng là đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên đáng kể (thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,4 triệu đồng năm 2011 lên 36,17 triệu đồng năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo từ 12,5% năm 2011 xuống còn 4,16% năm 2018. Bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc. Công tác quy hoạch cấp xã, huyện được chú trọng. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng ở nông thôn (hệ thống giao thông, thủy lợi, giao thông nội đồng, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, bãi xử lý rác thải, hệ thống cung cấp nước sạch,...) được đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới. Hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều hình thành được 1-2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; an ninh, trật tự xã hội bảo đảm;...Nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới từ năm 2010-2019 đạt 1.281,548 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình trong góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong thời gian qua, kết quả đạt được của huyện đã tạo niềm vui, phấn khởi, động viên tinh thần nhân dân phấn đấu xây dựng thêm các mô hình vườn mẫu, khu dân cư, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh bạn đã đến học tập kinh nghiệm, cách làm hay trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo,...của huyện. Từ đó, ngày càng có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Được biết, để có cơ sở pháp lý đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Cam Lộ đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng công khai dự thảo báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Cam Lộ năm 2019 tại Công văn số 4322/UBND-NC ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân và nhân dân để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thẩm định.

Huy vọng rằng, Cam Lộ sẽ sớm được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới để các địa phương khác tiếp tục noi gương, học tập, sớm có thêm các huyện khác đạt chuẩn nông thôn mới. Hồng Bốn

465 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 210
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 210
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14594593