MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NĂM 2019  

Năm 2019 là năm thứ 3 triển khai chủ trương thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy cách làm, kinh nghiệm của các năm trước, năm 2019, với quyết tâm thực hiện chủ đề năm “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”, chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực” gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị; ban thường vụ cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy các huyện, thị, thành ủy; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã chủ động lựa chọn, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó cần tập trung thực hiện, tháo gỡ để đăng ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi địa phương, đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao từ 2 đến 6 nhóm nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Căn cứ các nội dung đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt và ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của các tổ chức đảng, phòng, ban trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên; chủ động xác định chủ đề của năm; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo triển khai thực hiện 49/49 nội dung cam kết một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, đạt kết quả đáng ghi nhận. Các địa phương đã lồng ghép các nội dung cam kết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó, tập trung chỉ đạo các việc mới, việc khó, có tính chất đột phá, đòn bẩy để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao, vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW đảm bảo tiến độ kế hoạch theo đề án đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì, củng cố, ổn định.

Các sở, ngành khối Nhà nước đã cam kết thực hiện 96/97 nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; còn 01 nhiệm vụ tạm dừng[1]. Nổi bật là 30 công trình, dự án trọng điểm được chọn khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh, đến hết năm 2019 có 29 công trình, dự án đã khởi công, khánh thành. Đối với các dự án năng lượng, ngành công thương đang tiếp tục đốc thúc việc triển khai. Các chương trình, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp luôn được chú trọng thực hiện. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối vùng miền tiếp tục được xúc tiến. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường. Các thành tựu về ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến có nhiều chuyển biển tích cực. Các ngành trong khối tài chính đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chấp hành dự báo ngân sách nhà nước đúng pháp luật. Hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo ổn định và an toàn. Văn hóa – xã hội có nhiều điểm sáng, nhiều chỉ tiêu vượt mức trung bình của cả nước. Ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, đã tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài trong thực hiện hoạt động đối ngoại. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách bộ máy hành chính và cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cơ quan khối Đảng, nội chính, mặt trận và các đoàn thể đã tập trung triển khai thực hiện 74/74 nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, đã đưa công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, theo hướng nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, nội chính. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh phát huy tính tích cực, vai trò chủ động, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục củng cố, duy trì và giữ vững danh hiệu, nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm xây dựng thôn, bản trở thành những “làng quê đáng sống”. Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, đồng thuận, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh…

Sự chủ động, tích cực trong thực hiện các nội dung cam kết đã góp phần quan trọng để năm 2019 là năm thứ ba liên tiếp tỉnh hoàn thành đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, tạo tiền đề vững chắc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cam kết còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Phần lớn các nội dung cam kết đã bám sát tình hình địa phương, đơn vị, nhưng vẫn có một số nội dung cam kết còn chung chung, chưa xác định rõ vấn đề trọng tâm, khâu khó cần tập trung thực hiện nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa tạo được nét đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Mặc dù hầu hết các nội dung cam kết được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ thực hiện chậm, hoặc chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, kết quả chưa như mong muốn, nhất là một số chương trình, dự án mang tính chuyên đề như công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách…  việc chậm trễ do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do thiếu nguồn lực, chờ xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, tư vấn, có một phần thiếu chủ động của các địa phương, đơn vị. Có một số nội dung cam kết khi triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đơn vị trong việc giải quyết liên quan đến các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch, thẩm định, phòng cháy chữa cháy, giải phóng mặt bằng, phối hợp xử lý một số vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm… nhưng sự phối hợp này có lúc chưa đồng bộ, đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng việc triển khai thực hiện.

Năm 2020 là năm về đích kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; quán triệt chủ đề Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá” của Tỉnh ủy, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, xác định nhiệm vụ, mục tiêu nào chưa hoàn thành, khó đạt để cam kết trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các nội dung cam kết, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra, đảm bảo kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững, góp phần về đích toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đối với những vấn đề khó, phải kéo dài thời gian hoặc huy động nguồn lực, hay phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thì chủ động báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ hoặc điều chỉnh. Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương; tranh thủ các chương trình, dự án, huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm đã xác định. Tập trung quyết liệt, theo dõi, bám nắm, nhất là các dự án đầu tư có tính chất động lực, hạ tầng giao thông để tăng cường liên kết, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, các địa phương trong việc thực hiện các nội dung công việc có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... để đảm bảo các nội dung cam kết được triển khai đúng tiến độ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung cam kết để vừa kịp thời chỉ đạo, vừa có cơ sở xem xét trách nhiệm khi không thực hiện đúng các nội dung cam kết. TL-VPTU

 

[1] Nhiệm vụ về Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đang tạm dừng để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 2018.

272 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 126
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 126
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14662511