Một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh 

Những năm qua, việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, quy trình đào tạo ngày càng chặt chẽ, khoa học. Hiệu quả công tác đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường và các doanh nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 28 cơ sở dạy nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề được quan tâm đầu tư. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đạt chuẩn theo quy định và phù hợp với thực tiễn. Thực hiện tốt việc gắn kết giữa dạy nghề với doanh nghiệp thông qua ký kết hợp tác trong tuyển sinh, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động.

Quy mô, cơ cấu các ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động cũng như nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Hiện có 79 nghề đã được phê duyệt để áp dụng đào tạo nghề, bao gồm 41 nghề nông nghiệp và 38 nghề phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng qua các năm. Đến năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,5%, đào tạo nghề đạt 39% và đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề luôn được quan tâm. Đội ngũ giáo viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ đã góp phần nâng cao tỷ lệ giáo viên chuẩn hóa của tỉnh. Tỷ lệ giáo viên, giảng viên, người dạy nghề đạt chuẩn chiếm 89,37%. Lê Duy

492 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 174
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 174
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14596136