Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong tháng 10/2019 

Trong 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 11.500 lao động, trong đó, 5.775 lao động làm việc trong tỉnh, 3.452 lao động làm việc ngoài tỉnh và 2.273 lao động làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động được 1.873 người); tuyển sinh và đào tạo nghề nghiệp cho 9.305 người, đạt 64,17% kế hoạch.

Tập trung giải quyết 379 hồ sơ chế độ người có công các loại. Trả lời 09 trường hợp đơn thư hỏi về các chế độ, chính sách trong lĩnh vực người có công. Triển khai số hóa khoảng 3.000 hồ sơ đối tượng Thương binh.

Các chính sách về giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các đoàn thể tham gia làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện, cấp xã.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có nhiều tiến bộ. Công tác bình đẳng giới, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành tại các đơn vị, địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Lê Duy

335 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 115
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 115
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14661921