Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị động viên, huy động toàn dân tham gia thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

Dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đối với phát triển kinh tế- xã hội và sức khỏe, đời sống nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị động viên, huy động toàn dân tham gia thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Với mục đích, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đề nghị các tổ chức thành viên, UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố phối hợp triển khai, tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương, hiệu quả, huy động toàn dân tham gia thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng trong nhân dân; tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, thông tấn báo chí nâng cao công tác tuyên truyền tới người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách có hiệu quả, phù hợp nhất để người dân hiểu được sự nguy hiểm của bệnh và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.  Với phương châm “vừa chống dịch bệnh Covid-19 nhưng phải đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn và phối hợp với chính quyền để hỗ trợ, tạo thuận lợi trong nhân dân phát triển sản xuất- kinh doanh, phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020”; vì vậy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đề nghị các tổ chức thành viên, UBMTTQVN các cấp tập trung việc chỉ đạo, quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng tiêu thụ hàng Việt để biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển sản xuất trong nước, trong tỉnh. UBMTTQVN các cấp xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm tại các gia đình, cơ quan, khu vực công cộng và trên địa bàn dân cư. Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận các thôn, bản, khu phố đảm bảo công tác tuyên truyền đến từng gia đình, người dân; triển khai cung cấp tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và vận động, hướng dẫn người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống, ứng phó dịch bệnh; hướng dẫn người dân sử dụng báo chí chính thống, trang mạng xã hội của các tổ chức, cơ quan nhà nước có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về công tác phòng, chống dịch bệnh để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Theo dõi, nắm bắt tình hình di biến động trên địa bàn; tuyên truyền, động viên người dân khai báo y tế; đấu tranh với các trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chóng dịch; nắm bắt thông tin người nước ngoài về chưa khai báo y tế. Tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh đề ra là: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Thủy Phương

136 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 126
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 126
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14520137