Kinh tế tỉnh Quảng Trị khởi sắc 

Tình hình kinh tế của tỉnh Quảng Trị vẫn đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy giảm của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Nhưng trong tháng 5, nhiều ngành kinh tế chủ lực của tỉnh này đã ổn định hơn và đạt mức tăng trưởng nhẹ...

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, tháng 5/2024, sản xuất công nghiệp của tỉnh này đã có tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng mới, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.

Một số ngành công nghiệp cấp 2 như: sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, may trang phục…có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Một số dự án ngành điện của tỉnh này hoạt động ổn định trở lại sau thời gian nghỉ bảo trì, bảo dưỡng đạt sản lượng cao hơn cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 1,80% so với tháng trước và tăng 5,35% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Trị ước tính tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước (5 tháng đầu năm 2023 tăng 10,01%).

Tháng 5/2024, thị trường bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tại Quảng Trị kém sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,24% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  của Quảng Trị tăng 11,26% so với cùng kỳ năm trước. 

5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu vận tải của Quảng Trị ước tính đạt 1.000 tỷ đồng tăng 9,48% so với cùng kỳ năm trước, gồm: doanh thu vận tải hành khách hơn 122 tỷ đồng, tăng 9,85%; doanh thu vận tải hàng hóa 714,68 tỷ đồng, tăng 9,55%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải hơn 162 tỷ đồng, tăng 8,89%.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Trị từ đầu năm đến ngày 15/5/2024 là hơn 1.609 tỷ đồng, bằng 41,25% dự toán địa phương năm 2024 và tăng 29,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó thu nội địa hơn 1.148 tỷ đồng, bằng 38,91% dự toán địa phương và tăng 28,28%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu hơn 394 tỷ đồng, bằng 41,49% dự toán địa phương và tăng 13,60%.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 15/5/2024 là hơn 4.145 tỷ đồng, bằng 44% dự toán địa phương năm 2024 và bằng cùng kỳ năm trước; trong đó: chi đầu tư phát triển hơn 262 tỷ đồng, bằng 19% dự toán địa phương và tăng 86%; chi thường xuyên hơn  2.173 tỷ đồng, bằng 36% dự toán địa phương và tăng 17%.

Từ đầu năm đến 15/5/2024, tỉnh Quảng Trị có 155 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 22,50% (-45 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký là hơn 1.147 tỷ đồng, giảm 35,50%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 7,4 tỷ đồng, giảm 16,78%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 262 doanh nghiệp, tăng 25,96% (+54 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể là 28 doanh nghiệp, giảm 6,67% (-2 doanh nghiệp); số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 100 doanh nghiệp, tăng 13,64% (+12 doanh nghiệp).

Trong số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến 15/5/2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có 4 doanh nghiệp, chiếm 2,58% và bằng cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp - xây dựng có 63 doanh nghiệp, chiếm 40,65% và giảm 8,70% so với cùng kỳ năm trước; khu vực dịch vụ có 88 doanh nghiệp, chiếm 56,77% và giảm 30,71%.

Doanh nghiệp tại Quảng Trị chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp trong điều kiện nhu cầu thị trường trong nước và thế giới suy giảm nên hoạt động của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

 

 

 

Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

https://vneconomy.vn/kinh-te-tinh-quang-tri-khoi-sac.htm

94 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1199
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1199
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81750504