Khối Thi đua Ban Quản lý các KKT, KCN các tỉnh Bắc Trung bộ triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Ngày 21/12, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị), Khối Thi đua Ban Quản lý các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Khối Thi đua Ban Quản lý các KKT, KCN các tỉnh Bắc Trung bộ gồm Ban Quản lý Khu kinh tế các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Khối Thi đua Ban Quản lý các KKT, KCN các tỉnh Bắc Trung bộ ký giao ước thi đua 2019
Khối Thi đua Ban Quản lý các KKT, KCN các tỉnh Bắc Trung bộ ký giao ước thi đua 2019.

Năm 2018, các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các phong trào thi đua được phát động dưới nhiều hình thức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị trong Khối. Năm 2018, KKT, KCN các tỉnh Bắc Trung bộ thu hút gần 100 dự án đầu tư, trong đó có dự án FDI. Giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, thu nhập bình quân từ 5,2 - 5,7 triệu đồng/tháng/người.

Trong đó, Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị được các đơn vị trong Khối bình xét, chấm điểm, suy tôn xếp thứ Nhất với các kết quả đạt được trong năm. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Quản lý KKT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư 9 dự án đạt 100% so với kế hoạch (9 dự án), đạt 128,57% so với năm 2017 (7 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.348,91 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án; đang thực hiện hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư 22 dự án với tổng vốn đăng ký dự kiến là 134.105,48 tỷ đồng, tăng so với 2017 là 12 dự án với tổng mức đầu tư là: 56.358,25 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách về KCN, KKT còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT và hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Khối thi đua cần tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo không chỉ ở địa phương, đơn vị mà cần phải phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Khối, cần có chuỗi liên kết về sức mạnh, trí tuệ hỗ trợ lẫn nhau trong công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, cùng nhau có tiếng nói chung, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành để phong trào thi đua yêu nước năm 2019 thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đưa vùng kinh tế khu vực Bắc Trung bộ phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Dịp này, Ban Quản lý KKT các tỉnh Bắc Trung bộ đã bầu Ban Quản lý KKT tỉnh Thừa Thiên Huế làm Khối trưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua.

Tiến Nhất
446 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 689
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 689
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81408769