Hội Nông dân xã A Ngo học tập và làm theo lời Bác 

Hội Nông dân xã A Ngo - huyện Đakrông có 501 hội viên, sinh hoạt tại 08 Chi hội, trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, Ban Chấp hành Hội nông dân xã đã chủ động sửa đổi lề lối và phương thức làm việc khoa học, sát với cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của hội viên, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua ở các Chi hội, từ đó phát động ra toàn thể hội viên, như: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Với vai trò, chức năng của mình, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã A Ngo đã tập trung chỉ đạo các Chi hội xây dựng kế hoạch, triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với từng địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững đến. Thông qua các buổi sinh hoạt, các lớp tập huấn, lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt lời dạy của Bác “Nói phải đi đôi với làm” qua đó, phát huy vai trò chủ thể, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bà Nguyễn Thị Lượng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông cho biết thêm: “Hội Nông xã A Ngo là một trong những đơn vị điển hình, tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Phát huy được vai trò là tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nồng cốt trong việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương”.

Xác định lợi thế của điều kiện tự nhiên, Hội Nông dân xã A Ngo đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn và triển khai mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; mở rộng cơ giới hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao. Đồng thời, để giúp cho hội viên nông dân có nguồn vốn làm ăn phát triển sản xuất, Hội  nông dân xã đã chỉ đạo tổ vay vốn ở các Chi hội khảo sát nhu cầu vay vốn của các hội viên, phối hợp với các ngân hàng trong công tác giải ngân, quản lý vốn, duy trì công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay, thu hồi lãi, vốn theo quy định, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Thông qua nguồn vốn, nhiều hộ gia đình sử dụng hợp lý trong sản xuất, kinh doanh, từ đó xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, như: Mô hình nuôi bò kết hợp trồng rừng của chị Hồ Thị Loan ở thôn A Ngo; Mô hình chăn nuôi lợn bản của ông Hồ Văn Lâu thôn A La; mô hình nuôi cá nước ngọt của ông La Lay Hùng ở thôn Kỳ Neh;…

Ngoài phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã A Ngo còn tích cực phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục; an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm; bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Phối hợp với lực lượng công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác “âm mưu diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia huấn luyện diễn tập quân sự, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; ký cam kết, không vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Vận động hội viên xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, bản, làng, xã văn hóa. Nhờ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đến nay xã A Ngo có 7/7 thôn (100%) đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện. 

Thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” với chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy vai trò là lực lượng nồng cốt, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi đoàn kết, thống nhất trong các hội viên, đồng lòng, đồng sức hoàn thành các mục tiêu đề ra. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng lợi", hiểu rõ những lợi ích tập thể trong xây dựng nông thôn mới, thấm nhuần lời dạy của Bác "luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân" nhiều hộ gia đình hội viên nông dân đã tự nguyện hiến đất, xây dựng các công trình phúc lợi, tiêu biểu như ông Hồ Văn Phước hiến 4805 m2, ông Hồ Lô hiến 4099 m2, ông Hồ Văn Nường hiến 1273 m2…, để xây dựng trường học. Ở các địa phương, hội viên nông dân tích cực đóng góp tiền, ngày công thực hiện chủ trương xây dựng đường giao thông theo hình thức nhà nước và dân nhân cùng làm. Với sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể, bộ mặt nông thôn ở xã A Ngo đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống đường giao thông được nâng cấp hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đến nay, hầu hết các tuyến đường đều được bê tông hóa, toàn xã có 16,4km đường nhựa liên xã; 13km đường liền thôn và 7 km đường nội thôn được bê tông hóa ô tô đi lại thuận lợi; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác của Hội Nông dân xã A Ngo đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân, thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nguyễn Đăng Khoa

166 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1195
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1195
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81750534