ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, NĂM 2023 

Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 434-CV/ĐUK, ngày 1/3/2023 yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc bám sát Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm tham gia dự thi để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quán triệt, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; khai thác các thông tin về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh Quảng Trị; Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi.

Vận động cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động tích cực hưởng ứng tham  gia cuộc thi; đảm bảo mỗi Chi bộ cơ sở có ít nhất 01 tác phẩm chất lượng cao, Đảng bộ cơ sở có ít nhất 02 tác phẩm chất lượng cao, trước ngày 20/6/2023.

 ĐẢNG ỦY KHỐI.pdf
1826 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 713
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 713
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79667647