Đảng uỷ Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu đối với Đảng uỷ Sư đoàn 968 

Ngày 12/4/2024, đoàn kiểm tra của Đảng uỷ Quân khu 4 do Đại tá Hoàng Văn Vinh, Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đối với Đảng uỷ Sư đoàn 968.

Trên tinh thần kiểm tra để chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặc công tác trọng yếu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, từ đó giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, nhằm bảo đảm đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặc công tác trọng yếu của cấp uỷ, chỉ bộ các cấp; hệ thống hồ sơ, văn bản của Đảng uỷ, chi bộ về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025…

Kết luận kiểm tra, Đại tá Hoàng Văn Vinh đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ Sư đoàn 968 đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và thực hiện hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong đó, Đảng uỷ Sư đoàn đã quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nội bộ đoàn kết thống nhất cao, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, từ đó đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Hoàng Văn Vinh yêu cầu, Đảng uỷ Sư đoàn 968 cùng các cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại mà đoàn kiểm tra trực tiếp chỉ ra; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và củng cố, bổ sung, xây dựng hệ thống các quy chế, quy định đầy đủ, kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Thanh Hải

519 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 688
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 688
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79667851