Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 

Trong 2 ngày 15 – 16/3/2020, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa chọn chỉ đạo đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong toàn huyện.
Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền có nhiều điểm nhấn, gắn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh- Hướng Hóa; công tác dân vận được tăng cường, đổi mới, hướng về cơ sở; phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh mang lại hiệu quả thiết thực; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm; việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, các cơ quan cấp huyện được tiến hành quyết liệt, đảm bảo quy định. Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chu đáo, kịp thời, linh hoạt, có chất lượng. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy cũng triển khai tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức và xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiêu biểu là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt hiệu quả tốt. Đảng bộ cơ quan Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa công nhận là một trong những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu của Đảng bộ huyện.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa đề ra 6 mục tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- chuyên môn, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan và các đoàn thể cơ quan Huyện ủy vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chẩt đạo đức tốt, lối sống trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết qủa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí  yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy và vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kịp thời đổi mới phương pháp và công tác tư tưởng, lý luận, giáo dục chính trị để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Xây dựng các mô hình trong triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động, từ đó nhân rộng trong toàn huyện; trong đó tập trung chú trọng xây dựng mô hình triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy “Sẵn sàng - Sáng tạo, Trung thực -Tận tụy, Đồng hành - Đồng tâm,  Khát khao - Khẳng định”, “Văn minh lịch sự - Cần chí liêm công”. Đặc biệt đặt ra mục tiêu xây dựng và nâng cao chẩt lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí; trực tiếp bầu bí thư đảng ủy đối với đồng chí Hồ Thị Minh, nguyên bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Nguyễn Đình Phục

414 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 102
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 102
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14520790