Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Sáng ngày 25/3, Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Quang Chiến, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.
Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong 2 năm rưỡi triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, tuy có những khó khăn nhưng tập thể Chi ủy và đảng viên Chi bộ Phòng Tổng hợp đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Tập thể Chi bộ đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó đã tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm của Ban Thường vụ và chương trình làm việc hàng thành, lịch làm việc tuần của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy một cách khoa học, thiết thực, hiệu quả. Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, yêu cầu mới của Trung ương và những vấn đề thực tiễn phát sinh, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, vừa tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp tham mưu phục vụ nội dung 12 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy; phối hợp tham mưu chuẩn bị tốt nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với 18 đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tham mưu biên tập, thẩm định trên 1200 văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, trong đó có 14 chỉ thị; 16 kết luận; 90 chương trình hành động, kế hoạch; 44 quy chế, quy định; 39 chương trình công tác; 374 thông báo kết luận; 312 báo cáo; 420 công văn chỉ đạo. Thẩm định nhiều đề án, phương án thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Thường trực Tỉnh uỷ của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ. Thực hiện chủ trì biên tập một số sản phẩm thông tin mới có chất lượng như Bản tin Tỉnh ủy, tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, hơn 100 Bản tin tuần, đã phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên khi sáp nhập phòng Kinh tế, đối ngoại và Phòng Tổng hợp thành một phòng; giảm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng. Công tác giám sát đảng viên được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng chi bộ, công tác đảng viên được thực hiện chặt chẽ.

Tại Đại hội, các đảng viên chi bộ đã phát biểu các ý kiến, tham luận về nâng cao chất lượng công tác tham mưu; vai trò của chi bộ trong việc chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện tốt các nội dung cam kết với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò, trách nhiệm của đảng viên chi bộ Phòng Tổng hợp trong sử dụng mạng xã hội. Chi bộ cũng đã tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo BCCT của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo BCCT trình Đại hội XIII của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ là tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu và trách nhiệm của mỗi đảng viên; giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tích cực đổi mới phương pháp tham mưu, tổng hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu hằng năm chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; Phòng chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Chỉ đạo Phòng Tổng hợp thực hiện hoàn thành 100% các nội dung cam kết với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy hàng năm. Tổ chức 2-3 diễn đàn sinh hoạt chi bộ hoặc sinh hoạt chi bộ chuyên đề hàng năm. Mỗi năm chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát 1-2 đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 30% cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 100% đảng viên tham gia đầy đủ các hoạt động do Đảng ủy, chuyên môn và công đoàn phát động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Chiến, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả mà Chi bộ Phòng Tổng hợp đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận công tác chuẩn bị đại hội, các báo cáo và tham luận trình bày tại đại hội rất cụ thể, chi tiết, sát với chỉ đạo của đảng bộ cấp trên. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị chi bộ Phòng Tổng hợp tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể để đổi mới,  nâng cao sức chiến đấu, năng lực công tác; đề ra các đột phá, trọng tâm để thực hiện nghị quyết đại hội. Nhiệm kỳ mới của chi bộ diễn ra trong thời điểm hết sức quan trọng, khi mà Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do đó càng đặt ra cho chi bộ Phòng Tổng hợp những nhiệm vụ rất quan trọng để giúp lãnh đạo Văn phòng tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, tiếp tục xây dựng đơn vị là một tập thể đoàn kết, thống nhất, thân thiện, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022. HY- VPTU

61 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 131
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 131
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14519155