Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính – Lưu trữ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2022 

Chiều ngày 24/3/2020, Chi bộ Phòng Hành chính- Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự đại hội có đồng chí Lê Quang Chiến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện chi ủy các chi bộ.

Phòng Hành chính - Lưu trữ là phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo công tác văn thư và lưu trữ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư và lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trực tiếp quản lý lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ hành chính; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản đến và đi của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; tham mưu công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Phòng Hành chính- lưu trữ đã lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nền nếp khoa học, công tác quản lý văn thư, lưu trữ tỉnh và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh đảng bộ luôn được tăng cường. Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho văn phòng các cấp ủy trực thuộc và các tổ chức chính trị-xã hội. Công tác hành chính, nội vụ của cơ quan được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chi bộ Phòng Hành chính- Lưu trữ đã chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giám sát đảng viên; việc củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên. Chi bộ và các đảng viên đã tích cực hưởng ứng, tham gia và lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong cơ quan và các tổ chức đoàn thể...

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ xác định các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Hàng năm, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các đoàn thể đạt vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 15%- 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị và cam kết nêu gương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ Phòng Hành chính- Lưu trữ trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, cộng sự để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng. Làm tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tổ chức vào tháng 10/2020. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, uốn nắn những thiếu sót của cán bộ đảng viên. Nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo phòng và cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác giám sát đảng viên, làm tôt công tác phê bình và tự phê bình trong tổ chức đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Hoàng Thị Lệ, Trưởng phòng HC-LT được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Thái Thị Khuyên, Phó Phòng HC-LT được bầu làm Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Thị Hồng Thanh, Phó Phòng HC-LT được bầu làm Chi ủy viên Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Thái Thị Khuyên- VPTU

59 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 136
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 136
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14519781