Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng 

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh, quốc phòng; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị; đồng thời ban hành Quy định số 33-QĐ/TU, ngày 9/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Thường trực Tỉnh ủy duy trì tốt các phiên giao ban công tác nội chính, giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng định kỳ; làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm hoặc còn có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những vụ việc xảy ra trên địa bàn một cách hiệu quả, không để phát sinh điểm nóng; đồng thời thực hiện các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Các lực lượng chức năng mà nòng cốt là Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; các đợt cao điểm tấn công trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm hình sự, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm ma túy...

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; triển khai chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp hai năm 2019 - 2020. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách tư pháp ở các địa phương và cơ quan tư pháp. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao vai trò, trách nhiệm đội  ngũ cán bộ công chức ngành tư pháp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, nhất là đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên... Chỉ đạo HĐND tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên đối với các cơ quan tư pháp. Việc hỗ trợ đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan tư pháp được quan tâm. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc theo tỉnh thần Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị, chất lượng điều tra, truy tổ, xét xử được nâng lên.

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng kế hoạch đề ra. Qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định; đồng thời đôn đốc các đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước 786 triệu đồng theo kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; chỉ đạo xử lý 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tại Công an tỉnh. Hải Yến

210 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 151
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 151
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13184506