Công tác lao động, thương binh và xã hội tháng 02 năm 2020 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.012 lao động, trong đó, có 1.316 lao động làm việc trong tỉnh, 510 lao động làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động được 186 người.

Tập trung giải quyết 192 hồ sơ chế độ người có công các loại. Trả lời 06 trường hợp đơn thư hỏi về các chế độ, chính sách trong lĩnh vực người có công. Xây dựng thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công liên thông 3 cấp, từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã.

Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu về giảm số lượng hộ nghèo năm 2020. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Triển khai ký kết, hợp tác với tổ chức Tầm nhìn thế giới và Plan để triển khai các hoạt động của dự án bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới. Triển khai, hướng dẫn thành lập Tổ tư vấn công tác cai nghiện ma túy tại các xã, phường. Công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành tại các đơn vị, địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Lê Duy

77 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 139
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 139
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14519204