BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA, NĂM 2023 

Trên cơ sở Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023”; Kế hoạch số 562/KH-QK, ngày 6/3/2023 của Quân khu 4 về “tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023”, BCH Quân sự tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đối tượng tham gia: Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong LLVT tỉnh. Đối với tập thể: Cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

Mỗi cơ quan, đơn vị 03-05 tác phẩm.Các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch phát động Cuộc thi; nhận bài, chấm giải: Từ tháng 03/2023 đến 30/5/2023.

Trên cơ sở kế hoạch, BCH Quân sự tỉnh huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên ở các cơ quan, đơn vị; lựa chọn các bài viết xuất sắc tham gia cuộc thi cấp trên. Yêu cầu các đơn vị quán triệt, tuyên truyền, triển khai cuộc thi sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, vận động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia và tổ chức chấm, trao giải bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.

1054 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 785
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 785
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79664581