Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Đẩy mạnh công tác “phòng” tham nhũng, tiêu cực, hạn chế để xảy ra các vụ việc 

QTO - Chiều nay 12/6, thực hiện chương trình công tác năm 2024, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ 9. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự.

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, sớm ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo năm 2024 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, thường xuyên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội được tăng cường. Công tác điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt.

Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế như một số cơ quan, đơn vị thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo tại các phiên họp chưa thực sự quyết liệt, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, một số vụ án, vụ tham nhũng, chức vụ còn chậm so với yêu cầu.

 

Công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực vẫn còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật và quy định của Đảng.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Chương trình công tác trọng tâm, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến phân tích thêm về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để đẩy mạnh công tác “phòng” tham nhũng, tiêu cực, hạn chế để xảy ra các vụ việc. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa phương có khả năng có yếu tố tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư.

Ưu tiên giám sát, kiểm tra, lấy giám sát để phát hiện ra các sai phạm, từ đó kịp thời khắc phục. Ban Chỉ đạo sẽ ban hành một số quy định, quy chế mới làm rõ hơn các phạm vi thuộc lĩnh vực Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải được các cấp, các ngành coi là nhiệm vụ hàng đầu. Đồng thời mong muốn từ những quan điểm chỉ đạo, bài học kinh nghiệm xương máu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, cán bộ ở các cơ quan, đơn vị không mắc sai lầm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực cao nhất hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thanh Trúc

 

 

https://baoquangtri.vn/bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-day-manh-cong-tac-phong-tham-nhung-tieu-cuc-han-che-de-xay-ra-cac-vu-viec-186162.htm

119 Go top
Hinet

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1277
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1278
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81959235