Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận về một số nội dung liên quan lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Ngày 20/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 791-TB/TU về một số nội dung liên quan lĩnh vực văn hóa - xã hội, theo đó:

Đối với Đề án “Công viên Thống Nhất” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương để tỉnh Quảng Trị nghiên cứu tổ chức xây dựng, trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Thông báo kết luận số 603-TB/TU, ngày 15/5/2019), UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án và triển khai các bước theo quy định. Hiện nay,  UBND tỉnh đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch “Công viên Thống nhất”. Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công tác lập Đồ án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết Công viên Thống Nhất và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi thực hiện. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục trao đổi, làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thống nhất nội dung liên quan về kiến trúc và hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp một số hạng mục công trình Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Về xây dựng “Cung đường Hòa Bình” tại  Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải: Thống nhất đổi tên “Cung đường Hòa bình” thành “Cung đường Thống nhất” để gắn với quy hoạch “Công viên Thống nhất”. Đối với việc xây dựng biểu tượng đôi bờ Nam Bắc và đường dẫn vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải: Thống nhất có 2 biểu tượng Khuê Văn Các và Bến Nhà Rồng thể hiện 2 miền Bắc Nam; giao UBND tỉnh làm việc, trao đổi cụ thể với 2 địa phương (Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) và các đơn vị liên quan để có sự hỗ trợ ngân sách và thống nhất kích thước, quy mô phù hợp hài hòa với Khu di tích và đặt trong khuôn viên chung của vùng lõi của Khu Di tích. Trong phương án trồng cây hai bên Cung đường, thống nhất lựa chọn bờ Bắc trồng cây đặc trưng của miền Nam (cây Dừa mang đặc trưng miền Nam vì trong lịch sử phía bờ Bắc có hàng dừa, tạo sự thân quen đối với Nhân dân), bờ Nam trồng cây đặc trưng của miền Bắc; đồng thời, UBND tỉnh có văn bản đề nghị các địa phương trong cả nước hỗ trợ với hình thức phù hợp để trồng cây trong khu vực “Cung đường Thống nhất”.

Đối với Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 435/NQ-HĐND, ngày 24/10/2016; Thủ tướng Chính phủ đồng ý bố trí vốn ngân sách Trung ương đầu tư tại Công văn số 2370/VPCP-KTTH, ngày 15/3/2017. Để hoàn chỉnh Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh thiết kế phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch tôn tạo, nâng cấp, tránh lãnh phí, phô trương; đảm bảo không chỉ là nơi lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, nơi tổ chức các hoạt động tri ân của Đảng, Nhà nước, quân và Nhân dân cả nước và trong tỉnh. Theo đó, xem xét khuôn viên sân di tích dành cho tổ chức hành lễ và có tính kết nối với khu vực Bến thả hoa; không gian tưởng niệm, thờ tự Tổng Bí thư Lê Duẩn đặt ở vị trí trung tâm phía trước, thể hiện hình ảnh Tổng Bí thư gần gũi với Nhân dân. Về nội dung trưng bày tại Nhà Trưng bày - tưởng niệm: Thay chủ đề “Tổng Bí thư Lê Duẩn với quê hương Triệu Phong” thành “Tổng Bí thư Lê Duẩn với quê hương Quảng Trị”, bổ sung chủ đề Tổng Bí thư Lê Duẩn với miền Nam. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xúc tiến nguồn vốn đầu tư, thực hiện phương án phân kỳ đầu tư theo nguồn vốn, tiếp tục đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng vốn dự phòng nguồn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; xem xét đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh và chủ dự án phải tham vấn ý kiến của thân nhân gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn để tạo sự đồng thuận, thống nhất phương án thực hiện Dự án.

Đề án Festival “Vì Hòa bình” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND, ngày 20/7/2019. UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức họp, hội thảo để lấy ý kiến các địa phương, đơn vị liên quan theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Đề án, trong đó lưu ý xác định rõ hơn nội dung cốt lõi của Festival Vì Hòa bình, trên cơ sở đó chỉnh sửa các hoạt động trong khung chương trình và lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp, làm nổi bật nội dung chủ đạo. Sau khi hoàn thiện Đề án, UBND tỉnh làm việc với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ về chủ trương tổ chức Festival “Vì Hòa bình”, thống nhất kế hoạch, kịch bản cụ thể để tổ chức thực hiện. Dự kiến công bố Đề án Festival “Vì Hòa bình” tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và chọn năm 2021 tổ chức lần đầu.

Về Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2020): Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu và theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19. Thái Minh

52 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 169
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 169
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14520519