Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở 

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên là nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đặc biệt là chú trọng thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số  399-QĐ/TU, ngày 18/11/2016. Từ đầu năm 2019 đến nay (ngày 15/8/2019), toàn tỉnh đã thành mới 17 CĐCS, phát triển mới 1.348 đoàn viên.

Trong những tháng còn lại của năm 2019, để hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới CĐCS và phát triển đoàn viên như đã cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đồng cấp tăng cường chỉ đạo về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp. Tiếp tục khảo sát tình hình lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nhữg đơn vị đủ điều kiện cần tích cực hướng dẫn thủ tục để thành lập CĐCS. Đối với những đơn vị khó khăn, chưa thành lập được CĐCS cần chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để phân công cán bộ các ban chuyên đề và đồng chí Thường vụ phụ trách địa bàn trực tiếp cùng với cán bộ ở huyện, ngành để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Thủy Phương

363 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 104
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 104
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181593