Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và “Năm doanh nghiệp”: Những kết quả bước đầu

Xác định làm tốt công tác dân vận sẽ góp phần phát huy vai trò làm chủ của người lao động trong tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; sự phát triển của doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động; đồng thời để thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm doanh nghiệp” của tỉnh và chủ đề của công tác dân vận “Năm dân vận chính quyền” , Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ, ngày 14/ 6/2018 về thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, “Năm doanh nghiệp”, triển khai đến các cấp công đoàn để tổ chức thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả thiết thực.

Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở tỉnh ta

Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua gần một năm thực hiện đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh một cách thường xuyên.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là cơ hội để Công đoàn Việt Nam phát triển tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết ngày 08/3/2018 bởi Bộ trưởng của 11 nước thành viên, gồm : Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Với 500 triệu dân của các nước thành viên, chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới và 15% thương mại toàn cầu; CPTPP được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân của các nước thành viên.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chín sách bảo hiểm xã hội - Tiền đề phát triển bền vững

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm bảo hiểm hưu trí - tử tuất; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương - Nhiều đột phá để đảm bảo đời sống người hưởng lương, giúp nâng cao năng suất lao động

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong mọi giai đoạn cách mạng

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một trong những Nghị quyết rất quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiến thắng Khe Sanh - Thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

50 năm về trước, phối hợp nhịp nhàng với các chiến trường miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, mặt trận Khe Sanh đã thực hiện xuất sắc đòn nghi binh chiến lược, kéo 2 trong số 7 sư đoàn Mỹ, thu hút khối lượng rất lớn binh khí kỹ thuật và khối lượng bom đạn lên một chiến trường nhỏ hẹp ở vùng rừng núi để kìm chế, tiêu hao, tiêu diệt địch, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân ta trên toàn miền Nam tổng tiến công và nổi dậy đập tan chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Thất bại nặng nề ở chiến trường Khe Sanh nói riêng và miền Nam nói chung buộc Tổng thống Gionxon phải tuyên bố đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vỹ tuyến 20 trở ra; chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris và không ra tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2; Hàng loạt tướng ta cấp cao của quân đội Hoa Kỳ “ngã ngựa”, chính trường nước Mỹ rung chuyển dữ dội. Đây là thắng lợi to lớn, quan trọng, góp phần tạo đà cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên quê hương Quảng Trị; đi vào lịch

Sức lan toả từ hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW, ngày 19/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017-2018”, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, chủ trì và tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018.

Quảng Trị: Nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động

Vừa qua, lợi dụng việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XVI thảo luận và thông qua một số dự thảo quan trọng, trong đó có Luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” và Luật An ninh mạng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, các đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo…thông qua mạng xã hội đã tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc tình hình, nội dung của Dự thảo các Luật, kích động quần chúng Nhân dân biểu tình phản đối Nhà nước, phản đối chế độ. Một số tỉnh thành đã xảy ra bạo loạn, gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị, xã hội tại địa phương, tác động tiêu cực đến tư tưởng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Trang 2 trong 12 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 73
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 73
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4456269