100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh hoàn thành công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị 

Thực hiện Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các văn bản của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng bộ Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, CBCS.

Theo đó, đến nay 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ Công an tỉnh và đảng bộ Công an các huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, CBCS những nội dung cơ bản Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND; Kế hoạch số 144 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về đại hội các chi bộ, đảng bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025… Trong đó nhấn mạnh vào các nội dung chính về việc xây dựng văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên…. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, CBCS nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp , là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội ở các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(HY-VPTU)

342 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 225
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 225
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13066795