Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 

QTO - Hôm nay 27/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.

Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2022, điển hình như: công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng có nhiều đổi mới.

Bước đầu triển khai hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các lĩnh vực, các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng trong nước, quốc tế và của tỉnh, các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2023. Hoàn thành việc đưa các tập lịch sử Đảng bộ tỉnh và lịch sử đảng bộ các huyện lên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động, tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực báo chí.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như: khả năng nắm bắt thực tiễn, dự báo tình hình và cách thức ứng phó trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm xảy ra ở một số địa bàn, lĩnh vực vẫn còn có mặt hạn chế, bị động.

Trong hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, việc phát huy tiềm năng các nhân tố tích cực trong Nhân dân, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, có chuyên môn sâu trong việc viết tin, bài đấu tranh, phản bác có mặt còn hạn chế...

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón tiếp và tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác theo nội dung đề xuất của Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan; cử đoàn công tác sang thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet, thời gian dự kiến trong quý 3/2024. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dựng chuyển đổi số trong hỗ trợ các cơ quan đảng, MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2024.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Mặc dù phạm vi hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rất rộng và rất khó nhưng với vai trò là cơ quan tham mưu giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, đơn vị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần quan tâm đánh giá lại công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, từng vị trí việc làm ở đơn vị nhằm phát huy năng lực, sở trường công tác của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả phát triển KT-XH, QP - AN; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Tăng cường công tác định hướng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên internet, mạng xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Về những kiến nghị, đề xuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng ý việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón tiếp và tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác theo nội dung đề xuất của Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan.

Đồng thời, cho chủ trương để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sang thăm, làm việc với Ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet theo thỏa thuận đã ký. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh.

Kăn Sương

956 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 923
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 923
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78156354