Thông tin về việc đắng ký lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải Công văn số 2148-CV/BTCTU, ngày 21/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 (có công văn kèm theo)
Thông tin về việc đắng ký lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, có nên ứng dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính nhà nước?


Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 148
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 148
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10251357